Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

рам - Намерени са 893 думи от търсенето
равнораменен - равнораменна, равнораменно, мн. равнораменни, прил. За лост, везни — с еднакво дълги страни.
радиофицирам - радиофицираш, несв. и св.; какво. Снабдявам, обзавеждам с приспособления за радиовръзка. Радиофицирахме района.
разпростирам - разпростираш, несв. и разпростра, св.: какво. Простирам върху голяма територия; разстилам. — разпростирам се/разпростра се. 1. Про...
реабилитирам - реабилитираш, несв. и св.; кого. Правя реабилитация. Реабилитираха го след смъртта му, но каква полза.
реваксинирам - реваксинираш, несв. и св.; какво/ кого. Повторно ваксинирам.
рекултивирам - рекултивираш, несв. и св.; какво. Спец. Подлагам на рекултивация. // същ. рекултивиране, ср.
репродуцирам - репродуцираш, несв. и св.; какво. Правя репродукция; възпроизвеждам.
ретранслирам - ретранслираш, несв. и св.; какво. Препредавам.
стерилизирам - стерилизараш, несв. и св. 1. Какво. Обеззаразявам хранителни стоки, инструменти, превързочни материали и др. 2. Разг. Какво. Консе...
санкционирам - санкционираш, несв. и св.; кого/ какво. 1. За по-висша инстанция — давам санкция, утвърждавам, одобрявам решение, наредба. 2. Нака...
сигнализирам - сигнализираш, несв. и св. Давам сигнал. При пожар сигнализирайте веднага в противопожарната служба.
символизирам - символизираш, несв. и св.; какво. Символ съм на нещо; изпълнявам функция на символ. Сърцето символизира любов.
симпатизирам - симпатизираш, несв. и св.; на кого/на какво. Изпитвам или проявявам симпатия. Много хора му симпатизират.
славянизирам - славянизираш, несв. и св.; кого/ какво. Придавам славянски характер на някого или на нещо. — славянизирам се. Придобивам славянски...
стабилизирам - стабилизираш, несв. и св.; какво/ кого. Правя да стане стабилен; укрепвам, заздравявам, закрепвам. Стабилизирам машина. Стабилизир...
телеграфирам - телеграфираш, несв. и св. Изпращам телеграма. Трябва да телеграфирам вкъщи. // същ. телеграфиране, ср.
теоретизирам - теоретизираш, несв. и св. Разсъждавам теоретически, без връзка с практиката. // същ. теоретизиране, ср.
фалшифицирам - фалшифицираш, несв. и св.; какво. 1. Подправям, имитирам с цел да бъде прието за истинско. Фалшифицирам пари. 2. Прен. Съзнателно ...
формализирам - формализираш, несв. и св. какво. Държа за формата, издигам за основен критерий формата, а не съдържанието. Престанете да формализи...
фотографирам - фотографираш, несв. и св.; кого/ какво. Правя фотографска снимка с апарат; снимам. Фотографирам хора. — фотографирам се. Правя си ...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: