Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

рам - Намерени са 893 думи от търсенето
фигурирам - фигурираш, несв. и св. Намирам се, съществувам в нещо или някъде. И той фигурира сред участниците.
филтрирам - филтрираш, несв. и св.; какво. Прекарвам през филтър; прецеждам. Филтрирам вода. // същ. филтриране, ср.
фокусирам - фокусираш, несв. и се. 1. Какво. Поставям на фокус, (във 2 знач.). Фокусирам апарат. 2. Прен. Какво. Събирам, съсредоточавам, насо...
центрирам - центрираш, несв. и св. 1. Какво. Определям център на геометрична фигура. 2. Какво. Поставям част или детайл в правилно отношение к...
шкартирам - шкартираш. 1. Отделям, отстранявам като негодно за употреба; бракувам. 2. Разг. Отстранявам, махам от работа като неподходящ; увол...
абсорбирам - абсорбираш. За вещество - притежавам свойството да поглъщам всуквам, попивам.
агонизирам - агонизираш.В агония съм.
акомодирам - акомодираш.Приспособявам.
акумулирам - акумулираш.Натрупвам, събирам, съсредоточавам в себе си.
акцентирам - акцентираш.Акцентувам.
амнистирам - амнистираш.Давам амнистия.
анализирам - анализираш.Провеждам анализ; подлагам на анализ.
архаизирам - архаизираш.Правя да изглежда архаичен; придавам архаичен вид.
асимилирам - асимилираш.1. Извършвам асимилация; подлагам на асимилация.2. Прен. Усвоявам , възприемам.
асфалтирам - асфалтираш.Покривам с асфалт, полагам асфалт.
аутопсирам - аутопсираш.Правя аутопсия, подлагам на аутопсия.
абсолвирам - (нем. absolvieren по лат. absolve 'освобождавам, отвързвам')В католическата религия - опрощавам грехове.
балансирам - балансираш.1. Запазвам или поддържам равновесие при неустойчиво положение.2. Уравновесявам; привеждам в равновесие.// същ. баланси...
балсамирам - балсамираш.Обработвам мъртво тяло със специални вещества, за да го запазя от разлагане за дълго.// същ. балсамация.
басирам се - басираш се.Хващам се на бас; обзалагам се.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: