Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

рав - Намерени са 318 думи от търсенето
окьоравявам - окьоравяваш, несв. и окьоравея, св. Разг. Ставам сляп, кьорав; ослепявам.
направление - мн. направления, ср. 1. Линия на движение, посока. 2. Обществено, научно, литературно течение, групировка. Литературни направления...
направлявам - направляваш, несв.; какво/ кого. Давам направление (в 1 знач.), насочвам, напътвам.
нрави ми се - мин. св. нрави ми се, мин. прич. нравил ми се, несв. Харесва ми се.
поздравявам - поздравяваш, несв. и поздравя, св. 1. Изказвам готова фраза или правя жест в знак на уважение. Поздравявам с “добър ден”. 2. Кого....
православие - само ед. Източното християнско вероизповедание.
подравнявам - подравняваш, несв. и подравня, св.; какво/кого. Правя равен — гладък или в една линия. — подравнявам се/подравня се. Изравнявам се...
понравям се - понравяш се, несв. и понравя се, св.; на кого. Започвам да се нравя, харесвам се.
праволинеен - праволинейна, праволинейно, мн. праволинейни, прил. 1. Който се движи по права линия. 2. Прен. Принципен, последователен, безкомпр...
православен - православна, православно, мн. православни, прил. Който се причислява към православието. Православна църква.
приравнявам - приравняваш, несв. и приравня, св. 1. Какво. Правя нещо да стане равно с друго. 2. Кого. Правя да стане равен по положение, степен...
равносметка - мн. равносметки, ж. 1. Окончателна сметка с отчитане на приходите и разходите; баланс. 2. Прен. Отчитане на всички положителни и...
равнобедрен - равнобедрена, равнобедрено, мн. равнобедрени, прил. За триъгълник — който е с две еднакви страни.
равнозначен - равнозначна, равнозначно, мн. равнозначни, прил. Който има еднакво значение с друг. Равнозначни думи. // същ. равнозначност, равно...
равнозначещ - равнозначеща, равнозначещо, мн. равнозначещи, прил. Равнозначен, равностоен.
равноправен - равноправна, равноправно, мн. равноправни, прил. Който притежава еднакви, равни права с друг.
равноправие - само ед. Състояние на равноправен; равенство. Равноправие на жената и мъжа.
равноцветен - равноценна, равноценно, мн. равноценни, прил. Който е с еднаква, равна цена с нещо друго; равностоен. // същ. равноценност, равноц...
самозабрава - само ед. 1. Последна степен на увлечение, възбуждане, въодушевление; забрава, почти изгубване на съзнание. Танцувам до самозабрава...
сравнителен - сравнителна, сравнително, мн. сравнителни, прил. 1. Който се основава на сравнение; съпоставителен. Сравнителни наблюдения. Сравни...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: