Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

рав - Намерени са 318 думи от търсенето
управител - управителят, управителя, мн. управители, м. Лице, което пряко ръководи учреждение, предприятие, ресторант, имение и др. Управител ...
управляем - управляема, управляемо, мн. управляеми, прил. Който може да се управлява. Управляем снаряд.
уравнение - мн. уравнения, ср. 1. Само ед. Уравняване. 2. Спец. В математиката — равенство с неизвестни величини, възможно само при определена...
уравнявам - уравняваш, несв. и уравня, св. 1. Какво. Правя равен с друг, приравнявам. Уравниха заплатите на всички. 2. Разг. Заравнявам, загла...
гравировка - мн. гравировки, ж.Рисунка и/или надпис върху метал, дърво, стъкло и под.// прил. гравировъчен, гравировъчна, гравировъчно, мн. гра...
гравитация - само ед.Спец. Във физиката — всеобщо свойство на материалните тела да се привличат взаимно.// прил. гравитационен, гравитационна, ...
гравитирам - гравитираш, несв. и св.; към какво/ към кого.Клоня, кръжа, в близост съм. По своите идейни убеждения те гравитират към центъра.
заравнявам - заравняваш, несв. и заравня, св.; какво. Правя да стане равен. Заравнявам земята.
правосъдие - само ед. 1. Дейност на съдебните органи, както и самите тези органи. Обръщам се към правосъдието. 2. Справедливост. Искам правосъд...
леконравен - леконравна, леконравно, мн. леконравни, прил. Който се отличава с лек нрав; развратен. Има отношения с леконравни жени.
неоправдан - неоправдана, неоправдано, мн. неоправдани, прил. Който не може да бъде оправдан или извинен. Неоправдано закъснение.
непоправим - непоправима, непоправимо, мн. непоправими, прил. 1. Който не може да бъде поправен. Непоправима грешка. 2. Прен. Който не се проме...
оправдавам - оправдаваш, несв. и оправдая, св. 1. Кого. Оневинявам, освобождавам от съдебно обвинение. Съдът доказа невинността му и го оправда...
оздравявам - оздравяваш, несв. и оздравея, св. Ставам здрав, излекувам се. След една седмица ще оздравееш.
онеправдая - онеправдаеш, мин.св. онеправдах, мин прич. онеправдал, св. — вж. онеправдавам.
оправдание - мн. оправдания, ср. 1. Само ед. Оправдаване. 2. Довод, доказателство, с които може да се обясни или извини нещо. Имаш ли някакво о...
изправител - изправителят, изправителя, мн. изправители, (два) изправителя, м. Устройство, което служи за преобразуване на променливия ток в по...
изравнявам - изравняваш, несв. и изравня, св. 1. Какво. Правя равен навсякъде, заравнявам. Изравнявам с пръст двора. 2. Какво. Правя две или по...
кравеферма - мн. кравеферми, ж. Ферма за крави. Работи в кравефермата.
надигравам - надиграваш, несв. и надиграя, св.; кого. Играя по-добре от някого, побеждавам в игра някого. Отборът на България надигра съперници...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: