Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

рав - Намерени са 318 думи от търсенето
неизправен - неизправна, неизправно, мн. неизправни, прил. 1. Нередовен, неизпълнителен, неточен, небрежен. Неизправен длъжник. 2. Който е повр...
надзиравам - надзираваш, несв.; какво/ кого. Наглеждам някого или нещо, за да го контролирам и проверявам. Надзиравам група затворници.
наздравица - мн. наздравици, ж. Думите, които се -произнасят, преди да се пие за здравето на някого или за успешния край на някакво дело; тост....
незабравим - незабравима, незабравимо, мн. незабравими, прил. Който не може да се забрави; паметен с нещо. Незабравима среща.
незабравка - мн. незабравки, ж. Полско тревисто цвете с дребни светлосини цветове.
неправилен - неправилна, неправилно, мн. неправилни, прил. Който нарушава установените правила, отклонява се от нормата. Неправилен изговор. Не...
подигравам - подиграваш, несв. и подиграя, св.; кого. Излагам на присмех; присмивам се. - подигравам се/подиграя се. С кого. Подигравам някого;...
правоверен - правоверна, правоверно, мн. правоверни, прил. 1. Който вярва в истината. 2. Който се е посветил изцяло, без отклонения на една иде...
проигравам - проиграваш, несв. и проиграя, св. 1. Започвам да играя; заигравам. 2. Какво. Загубвам нещо при игра или при възможност. Проиграва...
подигравка - мн. подигравки, ж. 1. Силна, остра насмешка, ирония. 2. Обидна постъпка.
понравя се - понравиш се, мин. св. понравих се, мин. прич. понравил се, св. — вж. понравям се.
праведница - мн. праведници, ж. Жена праведник.
правичката - нареч. Правата.
правоговор - само ед. Система от правила за установяване на правилния изговор. // прил правоговорен, правоговорна, правоговорно, мн. правоговор...
правомерен - правомерна, правомерно, мн. правомерни, прил. Който е съобразен с правните изисквания; законен. Правомерно действие. // същ. право...
преигравам - преиграваш, несв. и преиграя, св. 1. Какво. Играя отново, повторно. Преигравам мач. 2. Надхвърлям необходимата мярка в актьорската...
равновесие - само ед. 1. Състояние на покой на едно тяло като резултат от действието на равни по големина, но действащи в противоположни посоки...
равнодушен - равнодушна, равнодушно, мн. равнодушни, прил. 1. Спокоен, безразличен, безучастен, хладен. Равнодушни думи. 2. Който не е увлечен ...
равнодушие - само ед. Качество и състояние на равнодушен; безразличие. Изпълнен с равнодушие.
равномерен - равномерна, равномерно, мн. равномерни, прил. Който е постоянен, на еднакви интервали, без големи отклонения в размерите, скоростт...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: