Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

огия - Намерени са 108 думи от търсенето
гносеология - (нем. Gnoseologie по rp. gnosis 'познание' + -логия)Филос. Раздел от философията, изучаващ източниците, формите и методи...
дендрология - само ед. Дял от ботаниката, който се занимава с изучаване на дървесните видове.
ембриология - само ед. Спец. Раздел от биологията, в който се изучава развитието на ембрионите.
ентомология - само ед. Спец. Раздел от зоологията, в който се изучават насекомите.
кардиология - само ед. Наука за сърцето и кръвоносните съдове.
методология - мн. методологии, ж. 1. Учение за научния метод на познанието. 2. Съвкупност от методи, прилагани от една наука при изследвания. //...
минералогия - само ед. Наука за минералите. // прил. минералогичен, минералогична, минералогично, мн. минералогични.
фразеология - само ед. 1. Спец. Дял от езикознанието — наука за фразеологизмите, както и съвкупността от всички фразеологизми в един език. Научн...
орнитология - само ед. Спец. Дял на зоологията, който изучава птиците.
политология - само ед. Спец. Наука и научна дисциплина, която се занимава с изучаване на политическата организация и политическия живот на общес...
сеизмология - само ед. Наука, която изучава земетресенията и свързаните с тях явления.
селенология - само ед. Дял на астрономията, който изучава Луната.
семитология - само ед. Общо название на съвкупността от науки, които изучават културата, историята и езика на семитските народи.
спелеология - само ед. Спец. Наука, която се занимава с изучаване на пещерите — произход, води, органичен свят — и използването им от хората.
текстология - само ед. Спец. Филологическа наука, която се занимава с изучаване особеностите на художествения текст, на промените, настъпили в н...
антропология - само ед. Наука за биологичната природа на човека.//прил. антопологичен, антопологична, антопологично, мн. антопологичи.
агробиология - (по агро- + биология)Агр. Наука за общите биологически закономерности в растениевъдството и животновъдството.// Прил. агробиологич...
дактилология - само ед. Спец. Водене на разговор чрез използване на ръчната азбука на глухонемите.
дерматология - само ед. Дял от медицината, който изучава кожата и свързаните с нея заболявания.
геронтология - само ед.Спец. Дял от медицината за промените в строежа и функциите на човешкия организъм в старческа възраст.
страници: 1 2 3 4 5 6
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: