Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

огия - Намерени са 108 думи от търсенето
онкология - само ед. 1. Спец. Наука за туморите и лечението им. 2. Болнично заведение, в което се лекуват болни с туморни образувания. // прил...
онтология - само ед. Спец. Философско учение за битието, за основните начала на света.
патология - само ед. Спец. Наука за болестните процеси в организма и за промените, които те предизвикват.
педагогия - само ед. Педагогика.
типология - само ед. Научна класификация на предмети и явления по типове. Типология на езиците. Типология на горите. // прил. типологически, т...
топология - само ед. Спец. Математическа дисциплина за топологичните свойства на фигурите (свойствата, които не се променят при еднозначно обр...
филология - мн. филологии, ж. 1. Спец. Само ед. Съвкупност от научни дисциплини, които изучават езика и литературното творчество на един народ...
цитология - само ед. Спец. Наука за растителните и животинските клетки.
археология - само ед. Наука, която изучава историческото минало на човечеството по запазени паметници на материалната култура.
астрология - Изкуство за предсказание на земните събития и човешката съдба по разположението и влиянието на звездите.
аксиология - (пo rp. axios 'достоен' + -логия)Филос. Наука за моралните ценности.// Прил. аксиологичен и аксиологически.
генеалогия - само ед.Родословие.// прил. генеалогичен.
графология - само ед.1. Изучаване почерка на човека с цел да се разгадае характерът му.2. Спец. Сравнителен анализ на писмен текст с друг с цел...
гноселогия - само ед.Спец. Теоретично учение за познанието.// прил. гносеологичен, гносеологична, гносеологично, мн. гносеологични.// прил. гно...
етимология - само ед. Спец. Дял от езикознанието, който изучава произхода, историята и родствените връзки на думите. // прил. етимологичен, ети...
имунология - само ед. Наука за закономерностите на имунитета при живите организми.
ихтиология - само ед. Наука, която изучава рибите.
космология - само ед. Спец. Дял от астрономията, учение за общите закономерности в устройството на вселената.
морфология - само ед. Спец. 1. Дял от граматиката, който изучава думите като части на речта и техните форми и значения. 2. Система от частите н...
неврология - само ед. Спец. Наука за нервната система и нейната дейност.
страници: 1 2 3 4 5 6
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: