Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

огия - Намерени са 108 думи от търсенето
дефектология - само ед. Педагогическа наука за развитието, възпитанието и обучението на деца с различни недостатъци.
инсектология - само ед. Наука за насекомите; ентомология.
криминология - само ед. Спец. Наука за престъпността като социално явление.
културология - само ед. Спец. Научна област, свързана с изучаване духовната култура на обществото.
метеорология - само ед. Наука за физическото състояние на атмосферата, за атмосферните явления, промяната на времето и климата. // прил. метеорол...
семасиология - само ед. Спец. Дял от езикознанието, който изучава значението на думите; семантика (в 1 знач.).
стоматология - само ед. Спец. Дял от медицината, който се занимава с лечението на зъбите, венците и другите свързани с тях органи. // прил. стома...
фармакология - само ед. Спец. Наука за лекарствата и влиянието им върху живия организъм. // прил. фармакологичен, фармакологична, фармакологично,...
сугестология - само ед. Спец. Наука за сугестията като един от психотерапевтичните методи за въздействие върху човека.
терминология - само ед. Съвкупност от използваните в определена научна област термини. Научна терминология. // прил. терминологичен, терминологич...
токсикология - само ед. Спец. Наука за действието на отровите върху организма, за предпазване и лечение от тях.
астробиология - (по астро- + биология)Биол. Наука, която изучава въпросите за съществуването на живот на другите небесни тела.// Прил. астробиолог...
бактериология - само ед.Дял от микробиологията - наука за бактериите.
диалектология - само ед. Дял от езикознанието, който изучава и систематизира диалектите на един език.
биотехнология - (по био- + технология)Биол. Съвкупност от методите за използване на биологичните процеси за индустриални цели.
геоморфология - (по гео- + морфология)Геогр. Наука за произхода и развитието на земеповърхностните форми.
епидемиология - само ед. Спец. В медицината — дял от медицината, в който се изучават заразните болести. // прил. епидемиологичен, епидемиологична,...
микробиология - само ед. Наука за най-малките организми, за микроорганизмите. // прил. микробиологичен, микробиологична, микробиологично, мн. микр...
палеонтология - само ед. Наука за вкаменелите изкопаеми животни и растения и за развитието на живата природа през различните епохи.
травматология - само ед. Спец. Дял от хирургията, който се занимава с физическите травми. // прил. травматологичен, травматологична, травматологич...
страници: 1 2 3 4 5 6
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: