Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

оби - Намерени са 143 думи от търсенето
об- - представка. В състава на глаголи със значение: 1. Действието обхваща обекта от всички страни, напълно: обграждам, обвивам, обземам...
общ - обща, общо, мн. общи, прил. 1. Който принадлежи на повече хора. Цвете семейства имат общо жилище. 2. В който участват мнозина; кол...
оси - ося, осе, мн. оси, прил. Който се отнася до оса. Осе гнездо.
лоби - мн. лобита, ср. Група лица, които се опитват да влияят върху другите в полза на социална или политическа кауза. Президентско лоби ...
обир - мн. обири, (два) обира, м. 1. Голяма кражба. Банков обир. Въоръжен обир. 2. Прен. Твърде голямо вземане, високи цени. Това си е чи...
обич - обичта, само ед., ж. 1. Сърдечно влечение към някого или нещо; чувство на нежност и привързаност. Синовна обич. 2. Любов. Китка за...
хоби - мн. хобита, ср. Любимо занимание през свободното време (но не професия). Хобито ми е да колекционирам марки.
добив - мн. добиви, м. 1. Само ед. Добиване. Добивът на руда не е лесна работа. 2. Нещо, което е добито. Високи добиви.
добия - добиеш, мин. св. добих, мин. прич. добил, св. — вж. добивам.
обида - мн. обиди, ж. 1. Несправедливо оскърбление, засягане на честолюбието, огорчение. Понасям обиди. 2. Чувството, което предизвиква та...
обидя - обидиш, мин. св. обидих, мин. прич. обидил, св. — вж. обиждам.
обиск - мн. обиски, (два) обиска, м. Официален служебен оглед на някого или нещо, за да се открие доказателство за престъпление или укрити...
обица - мн. обици, ж. Обеца.
побия - побиеш, мин. св. побих, мин. прич. побил, св. — вж. побивам.
робия - само ед. Робство.
фобия - мн. фобии, ж. Страхово състояние — болестен страх от нещо, обикн. без основание.
бобина - мн. бобини, ж. Спец. Макара или ролка, с намотана на нея нишка, лента, жица и пр.
добиче - мн. добичета, ср. 1. Едро домашно животно, което се използва за работа, за храна, за добиване на различни продукти. Добичето го гл...
кобила - мн. кобили, ж. 1. Женската на коня. Извеждам кобилата на двора. 2. Прен. Разг. Пренебр. Висока и груба жена. // прил. кобилешки, к...
лобист - мн. лобисти, м. Член на лоби.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: