Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

оби - Намерени са 143 думи от търсенето
първобитен - първобитна, първобитно, мн. първобитни, прил. 1. Който се отнася към най-старата епоха от развитието на човечеството. Първобитно о...
ксенофобия - само ед. Омраза към чужденците и всичко чуждо. Жертви на ксенофобията.
наобикалям - наобикаляш, несв. и наобиколя, св. 1. Минавам наоколо, обикалям нещо периодично. Наобиколят къщата, за да я почистват. 2. Само мн....
обиграя се - обиграеш се, мин. св. обиграх се, мин. прич. обиграл се, св. — вж. обигравам се.
обикновено - нареч. Най-често, редовно, винаги; по правило, по навик. Ставам обикновено към шест часа.
обитателка - мн. обитателки, ж. Жена (или женско животно) обитател. Мечката е обитателка на тази хралупа.
придобивам - придобиваш, несв. и придобия, св.; какво. 1. Добивам нещо ново, различно. 2. Спечелвам. Придобивам пари.
придобивка - мн. придобивки, ж. Нещо придобито. Нова придобивка.
преподобие - мн. преподобия, ср. Обръщение към висше духовно лице. Ваше преподобие.
стенобитен - стенобитна, стенобитно, мн. стенобитни, прил. Истор. Който е предназначен да разбива стени на крепости. Стенобитно оръдие. Стеноби...
анаеробиоза - (фp.anaerobiose по гр. an 'без' + aer 'въздух' + bios 'живот' + -оза)Биол. Живот без свободен кислор...
гардеробиер - мн. гардеробиери, м.Лице, което обслужва гардероб (в 3 знач.).
изобилствам - изобилстваш, несв. 1. Има ме в изобилие. В тоя район изобилстват прасковите. 2. С какво. Притежавам в изобилие. Френският му изоби...
любвеобилен - любвеобилна, любвеобилно, мн. любвеобилни, прил. Който е способен да обича силно или много хора едновременно. Любвеобилна жена. Лю...
микробиолог - мн. микробиолози, м. Специалист по микробиология.
мобилизация - мн. мобилизации, ж. 1. Спец. Привеждане на войска от мирно състояние в бойна готовност и извикване на включените в запаса лица в а...
мобилизирам - мобилизираш, несв. и св.; какво/ кого, за какво. Провеждам мобилизация. Мобилизирам армията за отбрана на страната. Мобилизирам си...
мобилизиран - мобилизирана, мобилизирано, мн. мобилизирани, прил. Който е извикан в армията при мобилизация.
необикновен - необикновена, необикновено, мн. необикновени, прил. 1. Който се среща рядко; необичаен, чуден. Необикновена случка. 2. Извънреден,...
сдобивам се - сдобиваш се, несв. и сдобия се, св.; с какво. 1. С трудности намирам или получавам; придобивам. Сдобих се с чудесни ботуши. 2. Раз...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: