Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

няв - Намерени са 190 думи от търсенето
съчинявам - съчиняваш, несв. и съчиня, св.; какво. 1. Пиша съчинение. Съчиних весела песничка. Съчиних кратък разказ. 2. Съставям текст. Докат...
отежнявам - отежняваш, несв. и отежня, св.; какво. Правя нещо да стане по-трудно, по-тежко. Има обстоятелства, които отежняват вината му.
обвинявам - обвиняваш, несв. и обвиня, св.; кого, в какво/за какво. 1. Смятам за виновен, привличам под съдебна отговорност. Обвиняват го в пр...
обеднявам - обедняваш, несв. и обеднея, св. 1. Ставам беден; осиромашавам. През войната хората обедняха. 2. Прен. Ставам беден, еднообразен, о...
обяснявам - обясняваш, несв. и обясня, св.; какво. 1. Правя нещо да стане ясно, разбираемо; тълкувам, разяснявам. Обясних решението на задачат...
ожаднявам - ожадняваш, несв. и ожаднея, св. Ставам жаден; изпитвам жажда.
опетнявам - опетняваш, несв. и опетня, св.; кого/ какво. Петня, осрамвам, опозорявам. Опетни името си. — опетнявам се/опетня се. Опетнявам себ...
опиянявам - опияняваш, несв. и опияня, св.; кого. Правя да стане като пиян, омайвам. — опиянявам се/ опияня се. Изпадам в опиянение; самозабра...
изранявам - израняваш, несв. и израня, св.; какво. Правя да се покрие с рани. — изранявам се/ израня се. Покривам се с рани.
наранявам - нараняваш, несв. и нараня, св. 1. Какво/кого. Правя рана, ранявам. Нараних ръката си с ножа. 2. Прен. Кого. Обиждам, оскърбявам, п...
насинявам - насиняваш, несв. и насиня, св. 1. Какво. Правя нещо да стане синьо. Насиних дрехите. 2. Кого/какво. Със силен удар правя синина на...
осланявам - осланяваш, несв. и осланя, св.; какво. Покривам със слана; попарвам.
отеснявам - отесняваш, несв. и отеснея, св. Ставам тесен. Къщата отесня за нарасналото семейство.
отменявам - отменяваш, несв. Отменям.
охранявам - охраняваш, несв.; кого/какво. Пазя, предпазвам; бдя за сигурността. Охранявам завод.
полинявам - полиняваш, несв. и полинея, св. Линея много или изцяло; повяхвам, посървам, чезна, слабея.
поумнявам - поумняваш, несв. и поумнея, св. Ставам умен, разумен.
пояснявам - поясняваш, несв. и поясня, св.; какво. Правя нещо да стане по-ясно, по-разбираемо; обяснявам, тълкувам, разяснявам. // същ. поясня...
склонявам - склоняваш, несв. Скланям.
сравнявам - сравняваш, несв. и сравня, св.; кого/ какво, с кого/с какво. 1. Разглеждам едно нещо във връзка с друго, като установявам приликит...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: