Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

няв - Намерени са 190 думи от търсенето
изпълнявам - изпълняваш, несв. и изпълня, св.; какво. 1. Осъществявам нещо заповядано, наредено, замислено. Изпълнявам заповед. Изпълнявам план...
изжаднявам - изжадняваш, несв. и изжаднея, св. 1. Изпитвам силна жажда, ставам много жаден. 2. Прен. Обхваща ме силно желание за нещо. Беше изж...
иззвънявам - иззвъняваш, несв. и иззвъня, св. Издавам звън един път или няколко пъти по един. Телефонът иззвъня.
накърнявам - накърняваш, несв. и накърня, св. 1. Какво. Засягам целостта на нещо. 2. Прен. Кого. Засягам чувствата, морално-етическите качеств...
напълнявам - напълняваш, несв. и напълнея, св. Ставам по-пълен, по-дебел; надебелявам. През зимата напълнях.
позвънявам - позвъняваш, несв. и позвъня, св. Звъня кратко време.
помътнявам - помътняваш, несв. и помътнея. св. Ставам мътен. Помътнял поглед. Помътняла река. Помътняло стъкло.
потъмнявам - потъмняваш, несв. и потъмнея, св. Ставам тъмен. Небето потъмня. Лицето му потъмня.
притъмнява - несв. и притъмнее, св.; безл. Внезапно става тъмно; настава мрак. • Притъмнява ми. Изгубвам самообладание в пристъп на болка, на г...
съединявам - съединяваш, несв. и съединя, св. 1. Какво/кого. Съставям от няколко части; обе-динявам,сливам. Съединяват ни общите интереси. 2. К...
съхранявам - съхраняваш, несв.; какво. 1. Пазя нещо така, че да не се повреди или развали. Картофите се съхраняват в сухи тъмни помещения. 2. О...
уплътнявам - уплътняваш, несв. и уплътня, св. 1. Какво. Правя да стане по-плътен; притискам, изпълвам празнини; насищам. Уплътнявам почвата. Уп...
наводнявам - наводняваш, несв. и наводня, св.; какво. 1. Покривам, заливам с голямо количество вода, като причинявам щети. Наводних апартамента...
наклонявам - наклоняваш, несв. и наклоня, св.; какво. Поставям нещо в наклонено положение; навеждам. Наклоних върха на дръвчето.
отрезнявам - отрезняваш, несв. и отрезнея, св. Отрезвявам.
обединявам - обединяваш, несв. и обединя, св.; кого/какво. Създавам единство, събирам в едно цяло. Трудностите ги обединиха. — обединявам се/об...
овлажнявам - овлажняваш, несв. и овлажнея, св. Ставам влажен. Очите и овлажняват от щастие.
огладнявам - огладняваш, несв. и огладнея, св. Ставам гладен. Който не работи, не огладнява.
озеленявам - озеленяваш, несв. и озеленя, св.; какво. Покривам със зеленина; засаждам. Трябва да озелените площта около къщата.
окаменявам - окаменяваш, несв. и окаменея, св. 1. Превръщам се на камък, ставам твърд като камък. 2. Прен. Изгубвам способност да се движа; вце...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: