Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

няв - Намерени са 190 думи от търсенето
стеснявам - стесняваш, несв. и стесня, св. 1. Какво. Правя по-тесен. Стеснявам пола. 2. Прен. Остар. Какво. Ограничавам, преча. Стеснявам мисъ...
уволнявам - уволняваш, несв. и уволня, св.; кого. 1. Отстранявам от длъжност, от работа. Уволнявам я от работа. 2. Освобождавам войник, запасн...
улеснявам - улесняваш, несв. и улесня, св. 1. Кого. Помагам, правя работата или действията на някого по-лесни. Домакинските уреди улесняват же...
уравнявам - уравняваш, несв. и уравня, св. 1. Какво. Правя равен с друг, приравнявам. Уравниха заплатите на всички. 2. Разг. Заравнявам, загла...
утежнявам - утежняваш, несв. и утежня, св.; какво. 1. Правя да стане по-тежък. Утежнявам багажа с още книги. 2. Правя да стане по-тежък, по-тр...
утеснявам - утесняваш, несв. и утеснея, св.; на кого. За дреха, обувки, стая и др. — ставам тесен, малък, недостатъчен. — утеснява ми/утеснее ...
уточнявам - уточняваш, несв. и уточня, св. Правя да стане по-точен или точен. Уточнявам деня и часа на тръгване. Уточнявам исканията си. — уто...
учленявам - учленяваш, несв. и учленя, св.; какво. Спец. В езикознанието — произнасям звук от речта; артикулирам. // същ. учленяване, ср.
вкоренявам - вкореняваш, несв. и вкореня, св.; какво.1. Правя да хване корен.2. Прен. Правя да проникне дълбоко; закрепвам, внедрявам. Не можах...
вкочанявам - вкочаняваш, несв. и вкочаня, св.; какво.Правя да стане твърд като кочан.— вкочанявам се/вкочаня се.Ставам твърд като кочан. Ръцете...
вледенявам - вледеняваш, несв. и вледеня.1. Правя да стане леден.2. Правя да стане леденостуден, да замръзне.3. Прен. Правя да се скове, да изт...
вцепенявам - вцепеняваш, несв. и вцепеня, св.Правя да стане вцепенен.— вцепенявам се/вцепеня се.Ставам вцепенен.
затъмнявам - затъмняваш, несв. и затъмнея, св. 1. Възприемам се като тъмен. Планината затъмня в далечината. 2. Замръквам. Затъмняхме по улиците...
забранявам - забраняваш, несв. и забраня, св.; на кого, какво. Не позволявам да се върши или да се използва нещо. Забраниха и да излиза. Забран...
зажаднявам - зажадняваш, несв. и зажаднея, св.; за какво. 1. Започвам да изпитвам жажда за вода. 2. Прен. Изпитвам силно желание. Зажадня за ус...
закърнявам - закърняваш, несв. и закърнея, св. 1. За орган или част от тяло — оставам недоразвит поради намаляване или изчезване на функциите м...
закъснявам - закъсняваш, несв. и закъснея, св. 1. Правя след определеното време. Днес закъснях за работа. Пролетта закъсня. Закъснях с женитбат...
заравнявам - заравняваш, несв. и заравня, св.; какво. Правя да стане равен. Заравнявам земята.
заслонявам - заслоняваш, несв. Засланям.
зачернявам - зачерняваш, несв. и зачернея, св. Започвам да чернея, да се откроявам с черния си цвят. — зачернявам се/зачернея се. Зачернявам. Д...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: