Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

няв - Намерени са 190 думи от търсенето
стъмнява се - несв. Стъмва се.
съблазнявам - съблазняваш, несв. и съблазня, св:. кого, с какво. 1. Привличам с нещо приятно; изкушавам. Той го съблазни с изгодното предложение...
обезценявам - обезценяваш, несв. и обезценя, св.; какво. 1. Намалявам стойността на нещо, правя малоценно. 2. Прен. Правя нещо да не се цени. Ин...
обременявам - обременяваш, несв. и обременя, св.; кого/какво; с какво. Затруднявам; създавам неудобства, мъчнотии. Не го обременявай с ненужни з...
набрашнявам - набрашняваш, несв. и набрашня, св.; какво/кого. Покривам, посипвам с брашно. Беше набрашнил главата си във воденицата.
навлажнявам - навлажняваш, несв. и навлажня, св.; какво. Правя нещо да стане влажно, снабдявам с влага. Навлажних кърпата, за да обърша прашните...
надребнявам - надребняваш, несв. и надребня, св.; какво. Правя нещо да стане на дребни парчета, раздробявам.
натаманявам - натаманяваш, несв. и натаманя, се./ какво. Разг. Направям всичко точно, така, както трябва да бъде; приготвям. Натаманих парите за...
осквернявам - оскверняваш, несв. и оскверня, св.; кого/какво. Подлагам на поругание; опетнявам, опозорявам. Оскверни душата си.
отстранявам - отстраняваш, несв. и отстраня, св. 1. Какво/ кого. Дръпвам, отмествам настрани. Отстрани детето от прозореца. 2. Кого. Временно ка...
погрознявам - погрозняваш, несв. и погрознея, св. Ставам по-грозен в съпоставка с предишно състояние.
прималнявам - прималняваш, несв. и прималнея, св. Прималявам.
побледнявам - побледняваш, несв. и побледнея, св. Ставам бледен. Побледнявам от страх.
подравнявам - подравняваш, несв. и подравня, св.; какво/кого. Правя равен — гладък или в една линия. — подравнявам се/подравня се. Изравнявам се...
подслонявам - подслоняваш, несв. и подслоня, св.; когокакво. Осигурявам подслон, убежище. — подслонявам се/подслоня се. Намирам подслон, убежищ...
поевтинявам - поевтиняваш, несв. и поевтинея, св. Ставам по-евтин.
позеленявам - позеленяваш, несв. и позеленея, св. 1. Ставам зелен. Гората позеленя. 2. Прен. Променям цвета на лицето си от някакво отрицателно ...
поруменявам - поруменяваш, несв. и поруменея, св. Ставам румен.
прежаднявам - прежадняваш, несв. и прежаднея, св. Изпитвам прекалено силна жажда.
преклонявам - преклоняваш, несв. Прекланям.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: