Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

няв - Намерени са 190 думи от търсенето
нов - нова, ново, мн. нови, прил. 1. Който е от неотдавна. Нова къща. Нова чанта. 2. Следващ друг обект от същия вид, пореден. Ново писм...
нявга - нареч. Остар. Някога. Ако нявга друг залюбиш, забрави ме в тоя ден.
менявам - меняваш, несв. Остар. Меня.
понявга - нареч. Остар. Понякога.
ранявам - раняваш, несв. и раня, св.; кого. Нанасям рана; наранявам. Раниха го на фронта. Думите му ме раниха.
сиреняв - сиренява, сиреняво, мн. сиреняви, прил. Разг. Който е направен със сирене. Сиренява чорба.
отънявам - отъняваш, несв. и отънея, св. Ставам по-тънък, отслабвам.
осенявам - осеняваш, несв. и осеня, св. 1. Остар. Какво/кого. Закривам със сянка, засенчвам. 2. Кого. Появявам се внезапно (за мисъл, хрумван...
оценявам - оценяваш, несв. и оценя, св.; какво/кого. Правя оценка, преценявам. Оценявам апартамент. Оценявам отговор на ученик.
пленявам - пленяваш, несв. и пленя, св. 1. Кого/ какво. Вземам в плен. Плениха цялата рота. 2. Прен. Кого. Покорявам, очаровам. Той ме плени ...
равнявам - равняваш, несв. и равня, св.; какво. 1. Правя нещо да стане равно; изравнявам. Равнявам крачките си. 2. Правя равнение на гроб. — ...
сменявам - сменяваш, несв. Сменям.
увонявам - увоняваш, несв. и увоня, св.; какво/кого. Правя да вони, да смърди. Увони цялата къща с това зеле. — увонявам се/увоня се. Започва...
уяснявам - уясняваш, несв. и уясня, св.; какво. Правя да стане напълно ясен; осветлявам, разгадавам, уточнявам. Уяснихме неясните моменти. — ...
кестеняв - кестенява, кестеняво, мн. кестеняви, прил. Който е с цвят на зрял кестен, обикн. за коса. Тя е с кестенява коса.
втечнявам - втечняваш, несв. и втечня, св.; какво.Превръщам газ или пара в течност.— втечнявам се/втечня се.За газ, пара — превръщам се в течн...
излинявам - излиняваш, несв. и излинея, св. 1. Ставам блед, избелявам. Цветовете на плата бяха излинели. 2. Прен. Отслабвам физически, побледн...
изяснявам - изясняваш, несв. и изясня, св.; какво. Правя ясен, обяснявам докрай. - изяснявам се/изясня се. 1. За небе, поглед, изражение - ста...
извинявам - извиняваш, несв. и извиня, св. 1. Кого. Прощавам за някаква постъпка. Извинете ме за безпокойството. Извиних го за лошото поведени...
окъснявам - окъсняваш, несв. и окъснея, св. Разг. Забавям се, закъснявам.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: