Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

ери - Намерени са 234 думи от търсенето
ера - мн. ери. 1. Събитие, момент от който започва летоброене: първата олимиада - 776 г пр. Хр.,основаването на Рим през 753 г. пр. Хр.,...
ези - само ед. Една от двете страни на монета — на която е означена стойността и.
при - предлог. За означаване на: 1. Непосредствена пространствена близост, която може да е свързана и с движение за достигането и; до, б...
берил - (фр. beryl от нлат. beryllus, гр. beryllos от инд.)Минер. Скъпоценен камък с жълтеникав цвят.// Прил. берилов.
двери - само мн. Остар. Врата, порта. • Царски двери. Средни врати в олтар на църква.
ибери - само мн. Най-старото засвидетелствано население на територията на днешна Испания, разселено по целия Пиренейски полуостров.
серия - мн. серии, ж. 1. Поредица от еднородни предмети, изделия, действия и др. Серия опити. 2. Група или поредица предмети, изделия и др...
шериф - мн. шерифи, м. Представител на полицията и на съдебните власти в отделен район в Англия и Съединените американски щати. // прил. ш...
аферим - Разг. Хвала, похвално, браво.
верига - мн. вериги.1. Скачени една за друга железни брънки, колелца; синджир.2. Редица от хора или еднородни предмети разположени един до...
мерило - само ед. Признак, въз основа на който се оценява, измерва или сравнява нещо; критерий.
сериал - мн. сериали, (два) сериала, м. Многосериен филм, обикн. телевизионен.
перило - мн. перила, ср. Невисока ограда на балкон, стълба и др.; парапет.
период - мн. периоди, (два) периода, м. 1. Промеждутък от време, в който се извършва нещо. Инкубационен период на заболяване. 2. Спец. В ма...
гериля - (исп. guerrilla, умал. от guегга 'война')Партизанска война в Испания и в латиноамериканските страни.
прерия - мн. прерии, ж. Спец. Обширна степна равнина в Северна Америка.
сериен - серийна, серийно, мн. серийни, прил. 1. Който се изготвя на серии по определен образец. Серийно производство. 2. Който се показва ...
серист - сериста, серисто, мн. серисти, прил. • Сериста киселина. Спец. Слаба киселина, съдържаща сяра.
феерия - мн. феерии, ж. 1. Пищно сценично представяне на приказка със специални ефекти. 2. Прен. Приказно, невероятно красиво зрелище. Феер...
антерия - мн. антерии.1. Широка горна мъжка илиженска дреха с ръкави, подобна на халат.2. Подплътена с памук дреха, която се носи над риза; ...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: