Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

ери - Намерени са 234 думи от търсенето
генерирам - генерираш, несв. и св.; какво.Пораждам, раждам, произвеждам.// същ. генериране.
гериатрия - (нлат. geriatria по гр. geron 'старец' + iatreia 'лекуване')Мед. Клон от геронтологията, който се занимава с и...
периметър - мн. периметри, (два) периметъра, м. 1. Спец. В геометрията — сборът от дължината на всички страни на геометрична фигура; обиколка....
съизмерим - съизмерима, съизмеримо, мн. съизмерими, прил. Който може да се измери, да се съпостави с друг. Съизмерими стойности. Съизмерими по...
доверител - доверителят, доверителя, мн. доверители, м. Спец. В правото — човек, който е възложил на адвокат да защитава неговите права.
екстериор - само ед. 1. Външен изглед, външност. 2. Външен вид и телосложение на животно. // прил. екстериорен, екстериорна, екстериорно, мн. ...
каросерия - мн. каросерии, ж. Дървена или метална конструкция към превозно средство, в която се поставя товарът. Камионът е с голяма каросерия...
недоверие - само ед. 1. Липса на доверие. Гласувам вот на недоверие. 2. Съмнение, колебание, подозрение. Погледна го с недоверие.
номерирам - номерираш, несв. и св.; какво. Поставям номер върху нещо.
оранжерия - мн. оранжерии, ж. Отоплявано остъклено помещение за отглеждане на растения; парник. // прил. оранжериен, оранжерийна, оранжерийно,...
истеричка - мн. истерички, ж. Жена истерик.
кавалерия - само ед. Конна войска. Служа в кавалерията. // прил. кавалерийски, кавалерийска, кавалерийско, мн. кавалерийски.
кариерист - мн. кариеристи, м. Човек, който силно се стреми към кариера (във 2 знач.).
катеричка - мн. катерички, ж. Катерица.
менажерия - мн. менажерии, ж. 1. Сбирка от редки птици и животни, показвани пред публика или дресирани за участие в представления. 2. Прен. Пр...
навечерие - само ед. 1. Вечерта, която предхожда някакъв ден. В навечерието на празника. 2. Близкото време, предшестващо някакво събитие. В на...
периодика - само ед. Периодични издания (вестници, списания).
перифраза - мн. перифрази, ж. 1. Спец. Описателно изразно средство, при което явлението или предметът не се назовават пряко; парафраза. 2. Пре...
планерист - мн. планеристи, м. Лице, което лети с планер.
рафинерия - мн. рафинерии, ж. Фабрика за рафиниране.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: