Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

ери - Намерени са 234 думи от търсенето
реферирам - реферираш, несв. и св. 1. Изнасям доклад, реферат, сказка; докладвам, обсъждам. 2. Съдийствам спортно състезание.
тапицерия - мн. тапицерии, ж. 1. Плат или кожа, с които се покриват седалката и облегалката на стол, канапе и др. Сменям тапицерия. 2. Покрита...
толерирам - толерираш, несв. и св.; какво/кого. 1. Понасям, търпя, допускам, позволявам. Толерирам нечестни постъпки. 2. Покровителствам.
холеричка - мн. холерички, ж. Жена холерик.
територия - мн. територии, ж. 1. Ограничена земна плош, която е нечия собственост или под нечие разпореждане. Територия на стопанство. 2. Отде...
бижутерия - мн. бижутерии.1. Производство на бижута и търговия с бижута.2. Магазин за бижута.// прил. бижутериен.
бери-бери - (инд. beri beri)Мед. Болест на обмяната на веществата вследствие недостиг на витамин В1, разпространена в области с изключителна к...
генеричен - генерична, генерично, мн. генерични.Родов.
зверилник - мн. зверилници, (два) зверилника, м. Помещение, изпълнено с много шум, викове, глъчка. Спри тая музика, стаята прилича на зверилни...
измерител - измерителят, измерителя, мн, измерители, (два) измерителя, м. 1. Измервател. 2. Критерий, мярка. Дисциплината е измерител на възпи...
лицемерие - само ед. Поведение, при което злонамереност и неискреност се прикриват под маската на чистосърдечие и добронамереност.
неизмерим - неизмерима, неизмеримо, мн. неизмерими, прил. 1. Който не може да се измери. Неизмерима величина. 2. Много голям, огромен. Неизмер...
неизцерим - неизцерима, неизцеримо, мн. неизцерими, прил. Неизлечим.
перипетия - мн. перипетии, ж. Внезапно усложнение, промяна в хода на събитията. Романът е изпълнен с перипетии.
периферен - периферна, периферно, мн. периферни, прил. 1. Който се намира в периферията. Периферно зрение. 2. Който е далеч от центъра; краен,...
периферия - мн. периферии, ж. 1. Външна, крайна част на населено място. Заводът е в периферията на града. 2. Част от шапка — ивица, която обик...
хитлерист - мн. хитлеристи, м. Привърженик на хитлеризма. // прил. хитлеристки, хитлеристка, хитлеристко, мн. хитлеристки.
алъш-вериш - Остар. Вземане-даване, търговия; работа.
артилерист - мн. артилеристи.Войник или офицер от артилерията.
бактериози - (нем. Bakteriose по бактерия + -оза)Бот. Микробиол. Болести по растенията, предизвикани от бактерии.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: