Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

ери - Намерени са 234 думи от търсенето
проверител - прооверителят, проверителя, мн. проверители, м. Човек, който проверява; контрольор.
дизентерия - мн. дизентерии, ж. Остра заразна болест, засягаща дебелото черво, която е съпроводена със силни болки в корема и примесени с кръв ...
преддверие - мн. преддверия, ср. Пространство пред вратата на голяма обществена сграда - храм, дворец и под.
перифериен - периферийна, периферийно, мн. периферийни, прил. Периферен.
свечери се - мин. св. свечери се, мин. прич. свечерило се, св. — вж. свечерява се.
сферически - сферическа, сферическо, мн. сферически, прил. Сферичен.
апериодичен - (по а- + периодичен)Книж. Непериодичен.
апостериори - (лат. a posteriori)Филос. Въз основа на опита, на фактите. Противоп. априори.// Прил. апостериорен.
бактериолог - мн. бактериолози.Специалист по бактериология.
баптистерий - (нлат. baptisterium от гр. baptisterion 'къпалия')Църк.1. Странична част на храм за извършване на кръщение.2. Купел, съд...
бикамеризъм - (по би- + камера)Полит. Система на държавно управление с две камери.
ветеринарен - ветеринарна, ветеринарно, мн. ветеринарни, прил.Който се отнася до изучаване и лекуване на болестите на домашните животни.• Ветери...
верификация - (срвеклат. verificatio)Установяване, удостоверяване на истината.// гл. верифицирам.
ветеринария - (лат. veterinaria по veterina 'впрегатен добитък')Наука за анатомията, физиологията, заболяванията и лечението на домашн...
дегенерирам - дегенерираш, несв. и св. Търпя дегенерация; израждам се.
жандармерия - само ед. 1. Военнополицейска организация за опазване на обществения ред. 2. Истор. Военнополицейска служба, създадена в България п...
завечери се - мин. св. завечери се, мин. прич. завечерло се, св. — вж. завечерява се.
несъизмерим - несъизмерима, несъизмеримо, мн. несъизмерими, прил. 1. Който не може да се измери с мярката на друго нещо. 2. Прен. Който няма общ...
булдозерист - мн. булдозеристи.Лице, чиято професия е да работи с булдозер.
високомерие - само ед.Презрително или пренебрежително отношение към другите; надменност. Отнасям се с високомерие.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: