Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

tri - Намерени са 229 думи от търсенето
планиметрия - само ед. Спец. Дял на геометрията, изучаващ равнинните геометрични фигури.
подстригвам - подстригваш, несв. и подстрижа, св. 1. Какво/кого. Отрязвам, накъсявам косъм; стрижа. 2. Кого. Посвещавам в духовнически сан. — по...
радиометрия - само ед. 1. Дял от физиката, който се занимава със средствата и начините за измерване на лъчистата енергия. 2. Спец. Начин за търс...
регистрирам - регистрираш, несв. и св.; какво. 1. Спец. Вписвам в регистър (във 2 знач.), за да придам законност. Регистрирам брак. 2. Отбелязва...
трихинелоза - само ед. Спец. В медицината - инфекциозна болест, причинена от ларвите на трихината в мускулите.
тридесетина - числ. Около трийсет на брой. Присъстваха тридесетина души.
дистрибуция - мн. дистрибуции, ж. Спец. В езикознанието — съвкупност от всички обкръжения, в които може да се срещне дадена езикова единица, кат...
триседмичен - триседмична, триседмично, мн. триседмични, прил. 1. Който трае три седмици. Триседмичен курс. 2. Който е на възраст три седмици.
антинеутрино - (англ. antineutrino по анти- + ит. neutrino 'неутрино')Физ. Неутрална елементарна частица, античастица на неутрино.
белетристика - само ед.Художествена проза (романи, повести, разкази и др.).// прил. белетристичен.
демонстрирам - демонстрираш, несв. и св. Правя демонстрация (в 1 и 2 знач.).
експатриирам - експатриираш, несв. и св.; кого. Изселвам, изгонвам от родината. // същ. експатриация, ж.
заинтригувам - заинтригуваш, несв. и св. Кого. Предизвиквам силно любопитство, интерес. Личността му я заинтригува. — заинтригувам се. Изпитвам с...
геоцентризъм - само ед.Название на господстващото в древността и Средновековието схщане, че центърът на Вселената е Земята, а Слънцето и другите ...
егоцентризъм - само ед. Крайна форма в проявата на егоизъм, когато личното аз се поставя над всичко и всички. // прил. егоцснтричен, егоцентрична...
кънтримузика - само ед. Американска народна музика или нейна стилизирана форма за китара, банджо и други струнни инструменти.
калориметрия - само ед. Спец. Дял от физиката, в който се разглеждат методите за измерване на количеството топлина, което се поглъща или отделя п...
километричен - километрична, километрично, мн. километрични, прил. 1. Който се отнася до километър. 2. Прен. Разг. Който е прекалено дълъг. Килом...
концентрирам - концентрираш, несв. и св.; какво/ кого. Извършвам концентрация (в 1 и 2 знач.). — концентрирам се. 1. Съсредоточавам се, струпвам ...
концентричен - концентрична, концентрично, мн. концентрични, прил. Спец. В математиката — за окръжност, която има общ център с друга окръжност. К...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: