Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

tri - Намерени са 229 думи от търсенето
триумвират - само ед. 1. Истор. В древния Рим — управление на трима мъже. 2. Разг. Ирон. Тясна дружба и обща дейност за надмощие на трима души....
триумфален - триумфална, триумфално, мн. триумфални, прил. 1. Който е направен в чест на победа. 2. Който съдържа или изразява слава, тържество...
триумфирам - триумфираш, несв. и св. 1. Истор. В древния Рим — влизам тържествено в град след своя бойна победа. 2. Прен. Гастролирам с голям у...
тригодишен - тригодишна, тригодишно, мн. тригодишни, прил. 1. Който е на три години. Тригодишно дете. 2. Който трае три години, който съществув...
триминутен - триминутна, триминутно, мн. триминутни, прил. Който трае три минути. Триминутна пауза.
ексцентрик - мн. ексцентрици, м. 1. Цирков артист, който изпълнява ефектни номера. 2. Човек, който се отличава със странно поведение и необичай...
метрически - метрическа, метрическо, мн. метрически, прил. Който се отнася до метър или до метрика, 2. • Метрическа система. Десетична мерна си...
рестрикция - мн. рестрикции, ж. Ограничение.
сестрински - сестринска, сестринско, мн. сестрински, прил. 1. Присъщ на сестра (в 1 знач.). Сестрински чувства. 2. Който се отнася до медицинск...
симетричен - симетрична, симетрично, мн. симетрични, прил. Който е проява на симетрия; съразмерен. Симетрични триъгълници.
тримесечие - мн. тримесечия, ср. Всеки един от четирите периода от по три месеца, на които се разделя годината. Първото тримесечие на тази годи...
асиметричен - асиметрична, асиметрично, мн. асиметрични.Който е лишен от симетрия.// същ. асиметричност.
атрибутивен - (фр. attributif) Език.Определителен.// Същ. атрибутивност.
патриотизъм - само ед. Любов и преданост към отечеството; родолюбив.
дистрибутор - мн. дистрибутори, м. 1. Фирма или лице, които се занимават с разпределението, разпространението и продажбата на стоки. 2. Разпреде...
контрибуция - мн. контрибуции, ж. 1. Спец. Обезщетение в пари или материали, стоки, наложено от победителя на победения след война. На държавата...
надве-натри - нареч. Небрежно, без старание, набързо, как да е. Прочете книгата надве-натри.
отрицателен - отрицателна, отрицателно, мн. отрицателни, прил. 1. Който съдържа отрицание, който отрича нещо. Отрицателен отговор. Отрицателни и...
отрицателка - мн. отрицателки, ж. Жена отрицател.
патриотичен - патриотична, патриотично, мн. патриотични прил. Който е проникнат от патриотизъм; родолюбив. Патриотична проява. Патриотични песни...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: