Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

ost - Намерени са 483 думи от търсенето
постаравам се - постараваш се, несв. и постарая се, св. Старая се в определен случай.
постановление - мн. постановления ср. 1. Официално разпореждане със сила на закон. Постановление на Министерския съвет. 2. Съдебно решение.
принадлежност - принадлежността, мн. принадлежности, ж. 1. Само ед. Собственост. Книгата е принадлежност на библиотеката. 2. Обикн. мн. Нещо, коет...
разпространен - разпространена, разпространено, мн. разпространени, прил. Широко известен. Разпространено мнение.
самостоятелен - самостоятелна, самостоятелно, мн. самостоятелни, прил. 1. Който съществува отделно, без зависимост от други. Самостоятелна държава...
сладострастен - сладострастна, сладострастно, мн. сладострастни, прил. 1. Който обича чувствените наслади; сластен, чувствен, страстен, похотлив. ...
сладострастие - само ед. Нагласа за чувствени наслади; сластолюбие, чувственост, похотливост.
удостоверявам - удостоверяваш, несв. и удостоверя, св. Свидетелствам, доказвам, показвам. Документът удостоверява образованието. Свидетелите удост...
умилостивявам - умилостивяваш, несв. и умилостивя, св.; кого. Повлиявам да стане милостив, да влезе в положението ми; затрогвам. — умилостивявам с...
приемственост - приемствеността, само ед., ж. Последователно преминаване от едно към друго, като се използва направеното преди.
семейственост - семействеността, само ед., ж. Злоупотреба със служебното положение, при която ръководно лице назначава на работа при себе си свои ...
скоропостижен - скоропостижна, скоропостижно, мн. скоропостижни, прил. Който застига бързо, неочаквано; внезапен. Скоропостижна смърт. Скоропостиж...
удостоверение - мн. удостоверения, ср. 1. Документ, който доказва, показва нещо. Удостоверение за правоспособност на шофьор. Удостоверение за ражд...
амбивалентност - (по лат. ambo 'два' + valens, -entis 'имащ стойност, отношение')Книж. Двойственост, валидност за две противопо...
бензиностанция - мн. бензиностанции.Станция за продаване на бензин и други материали и принадлежности за моторни превозни средства.
високопоставен - високопоставена, високопоставено, мн. високопоставени, прил.Който заема висок административен или обществено-политически пост. Вис...
простосърдечен - простосърдечна, простосърдечно, мн. простосърдечни, прил. Който е искрен, безхитростен, сърдечен. // същ. простосърдечие, ср. // с...
индивидуалност - индивидуалността, само ед.,ж. 1. Отличителните, личните качества на нещо. Индивидуалност на писател. Творческа индивидуалност. 2. ...
индиферентност - индиферентността, само ед., ж. Безразличие. Отнасям се с индиферентност.
негостоприемен - негостоприемна, негостоприемно, мн. негостоприемни, прил. 1. Който не обича да приема гости. Негостоприемно семейство. 2. Прен. За...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: