Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

ost - Намерени са 483 думи от търсенето
гостенка - мн. гостенки, ж.Жена гост.
гостувам - гостуваш, несв.1. На кого, у кого. Пребивавам като гост (в 1 и 2 знач.). Не сме им гостували отдавна. На университета гостува деле...
даденост - дадеността, мн. дaдености, ж. Това, което съществува, налично е; обективна действителност. Природни дадености.
доставка - мн. доставки, ж. 1. Доставяне. Доставката на храна се забави. 2. Доставените стоки, продукти.
доставям - доставяш, несв. и доставя, св.; какво. 1. Намирам, купувам и осигурявам нещо; снабдявам. Доставям въглища. 2. Прен. Предизвиквам п...
достигам - достигаш, несв. и достигна, св. 1. Какво, до какво/до кого. Идвам, стигам до някакво място или до някакво предназначение. Достигна...
достигна - достигнеш, мин. св. достигнах, мин. прич. достигнал, се. — вж. достигам.
жалостив - жалостива, жалостиво, мн. жалостиви. прил. 1. Който може да изпитва жал; състрадателен, милостив. 2. Жален, тъжен. // нареч. жалос...
заострям - заостряш, несв. и заостря, св. 1. Какво. Правя остър; изострям. Заострих края на пръчката. 2. Прен. Представям като по-ярко изразе...
всъщност - нареч.В действителност; действително, наистина. Кой си ти всъщност?
длъжност - длъжността, мн. длъжности, ж. Служебно положение, свързано с изпълнение на определени задължения срещу парично възнаграждение, или...
достъпен - достъпна, достъпно, мн. достъпни, прил. 1. До който има достъп. Богатството изглеждаше достъпно. Галерията е достъпна за всеки. 2....
плътност - плътността, само ед., ж. 1. Качество на плътен. Тъкани с различна плътност. 2. Спец. Във физиката — отношението на масата на тялот...
постъпка - мн. постъпки, ж. Конкретно действие в определен случай; начин на действие. Лоша постъпка. • Правя постъпки. Предприемам определено...
съдимост - съдимостта, само ед., ж. • Свидетелство за съдимост. Спец. Документ, който удостоверява, че някой не е осъждан или не е под съдебн...
водосток - мн. водостоци, (два) водостока, м.Тръбно съоръжение за отвеждане на стичаща се вода.// прил. водосточен, водосточна, водосточно, м...
ведомост - ведомостта, мн. ведомости.Списък с имена; сведение с данни.
гостенин - мн. гости, м.Разг. Гост.
древност - древността, само ед., ж. Далечно минало.
достижим - достижима, достижимо, мн. достижими, прил. Който може да бъде достигнат, постигнат. Достижима височина. Достижима работа.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: