Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

ost - Намерени са 483 думи от търсенето
натовареност - натовареността, само ед., ж. 1. Положен върху нещо товар. Поради голямата си натовареност камионът вървеше бавно. 2. Заетост. Той ...
негостолюбив - негостолюбива, негостолюбиво, мн. негостолюбиви, прил. Който не обича гости. Негостолюбиво село. // същ. негостолюбивост, негостол...
нравственост - нравствеността, само ед., ж. 1. Съвкупност от норми за човешкото поведение в обществото; морал. 2. Поведението на човека в обществ...
общественост - обществеността, само ед., ж. 1. Качество на обществен. 2. Общество, колектив. Научна общественост.
определеност - определеността, само ед., ж. 1. Качество на определен (в 1 и 2 знач.); ясност, точност. 2. Спец. Граматическо значение на имената ...
островитянка - мн. островитянки, ж. Жена островитянин.
постановявам - постановяваш, несв. и постановя, св.; какво. Издавам постановление.
постоянствам - постоянстваш, несв. Проявявам постоянство.
пост-рестант - само ед. Вид пощенска услуга, при която писмата остават в пощенската станция до потърсване от получателя; до поискване.
предпоставка - мн. предпоставки, ж. 1. Предварително условие за осъществяването на нещо. Предпоставки за добри умения. 2. Изходен пункт на разсъж...
проституирам - проституираш, несв. и св. 1. Упражнявам професия на проститутка. 2. Прен. С какво. Служа си с нещо възвишено за постигане на низки...
пространство - мн. пространства, ср. 1. Спец. Само ед. Форма на съществуване на материята, която има протяжност и обем. Пространство и време. 2. ...
равноапостол - мн. равноапостоли, м. Епитет за светци — равни на апостолите. // прил. равноапостолски, равноаполска, равноапостолско, мн. равноап...
равностранен - равностранна, равностранно, мн. равностранни, прил. Който е с еднакви, равни страни. Равностранен триъгълник. // същ. равностранно...
радиостанция - мн. радиостанции, ж. 1. Апаратура, инсталация за предаване и приемане на сигнали, на информация посредством радиовълни. 2. Уред за...
раздвиженост - раздвижеността, само ед., ж. Действеност, движение. Творбата се характеризира с голяма раздвиженост.
разновидност - разновидността, мн. разновидности, ж. Нещо, което има свои специфични особености в рамките на общото; вариант, подвил, модификация...
разностранен - разностранна, разностранно, мн. разностранни, прил. 1. Спец. Който има различни по големина страни. Разностранен триъгълник. 2. Пр...
разпростирам - разпростираш, несв. и разпростра, св.: какво. Простирам върху голяма територия; разстилам. — разпростирам се/разпростра се. 1. Про...
разпространя - разпространиш, мин. св. разпространих, мин. прич. разпространил, св. — вж. разпространявам.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: