Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

ore - Намерени са 216 думи от търсенето
автореферат - мн. автореферати, (два) автореферата.Кратко изложение по научно изследване, подготвено от самия автор.
безразборен - безразборна, безразборно, мн. безразборни.В който няма ред,система; хаотичен.// нареч. безразборно.
благотворен - благотворна, благотворно, мн. благотворни, прил.Кой го оказва добро въздействие, който влияе добре. Благотворно влияние.
вазомоторен - (нлат. vasomotorius по лат. vas 'съд' + motor 'двигател')Мед. Съдодвигателен.
изкоренявам - изкореняваш, несв. и изкореня, св.; какво. 1. Изваждам с корените. Вятърът изкоренява дърветата. 2. Прен. Унищожавам докрай, напъл...
сълзотворен - сълзотворна, сълзотворно, мн. сълзотворни, прил. Който дразни очите и предизвиква отделяне на сълзи. Сълзотворен газ.
безпризорен - безпризорна, безпризорно, мн. безпризорни.За когото не се полагат грижи; бездомен.
красноречив - красноречива, красноречиво, мн. красноречиви, прил. 1. Който притежава красноречие. Красноречив оратор. 2. Прен. Който е ясен, ясн...
корелативен - корелативна, корелативно, мн. корелативни, прил. Който се намира в корелация. Корелативни понятия.
корепетитор - мн. корепетитори, м. Музикант, който свири при репетиция на хор, танци и др., обикн. на пиано.
красноречие - само ед. Способност да се говори красиво и ясно; ораторско изкуство. Надарен с красноречие. Владее красноречието на добър адвокат.
лабораторен - лабораторна, лабораторно, мн. лабораторни, прил. 1. Който се отнася до лаборатория. Лабораторно изследване. Лабораторни условия. 2...
мореплаване - мн. мореплавания, ср. 1. Пътуване по море с плавателни съдове. 2. Изкуството да се управлява кораб. // прил. мореплавателен, мореп...
нагорещявам - нагорещяваш, несв. и нагорещя, св.; какво. Правя нещо да стане горещо; нагрявам, нажежавам. Нагорещявам кърпата над печката. Нагор...
одухотворен - одухотворена, одухотворено, мн. одухотворени, прил. Който е проникнат от възвишени чувства и е с извисен дух или изразява такива ч...
противореча - противоречиш, мин. св. противоречих, мин. прич. противоречил, несв. 1. На кого. Не се съгласявам с някого, възразявам му. 2. Па ка...
разпореждам - разпореждаш, несв. и разпоредя, св.; какво, на кого. Заповядвам на много хора (обикн. на подчинени); нареждам. — разпореждам се/ра...
хореография - само ед. 1. Танцово изкуство. 2. Поставяне на танц на сцена. // прил. хореографски, хореографска, хореографско, мн. хореографски.
хореографка - мн. хореографки, ж. Жена хореограф.
плодотворен - плодотворна, плодотворно, мн. плодотворни, прил. Който дава добри резултати; благоприятен за развитието. Плодотворен труд. // същ....
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: