Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

ore - Намерени са 216 думи от търсенето
ползотворен - ползотворна, ползотворно, мн. ползотворни, прил. Който допринася полза; полезен.
смехотворен - смехотворна, смехотворно, мн. смехотворни, прил. Който предизвиква смях; смешен. Смехотворен вид. Смехотворно държание.
дъскорезница - мн. дъскорезници, ж. Работилница за бичене на трупи и рязане на дъски.
неръкотворен - неръкотворна, неръкотворно, мн. неръкотворни, прил. Остар. Който не е сътворен от човешка ръка. Неръкотворен паметник.
безотговорен - безотговорна, безотговорно, мн. безотговорни.Който не проявява отговорност. Безотговорно поведение.// нареч. безотговорно.// същ. ...
договореност - договореността, мн. договорености, ж. Условие в сключен договор. Изпълнявам договорености.
кореноплоден - кореноплодна, кореноплодно, мн. кореноплодни, прил. За растения — които имат удебелени корени, използвани за храна. Морковът е кор...
кореспондент - мн. кореспонденти, м. 1. Сътрудник на вестник, списание, на радио, телевизия, който изпраща дописки или информации за актуални съб...
мореплавател - мореплавателят, мореплавателя, мн. мореплаватели, м. Лице, което пътешества по море. // прил. мореплавателски, мореплавателска, мо...
разгорещявам - разгорещяваш, несв. и разгорещя, св.; какво/кого. 1. Правя да стане топъл, горещ. 2. Прен. Възбуждам във висока степен. Разгорещяв...
разпоредител - разпоредителят, разпоредителя, мн. разпоредители, м. 1. Служител в кино или в театрален салон, който проверява билетите и показва ...
теоретизирам - теоретизираш, несв. и св. Разсъждавам теоретически, без връзка с практиката. // същ. теоретизиране, ср.
фоторепортаж - мн. фоторепортажи, (два) фоторепортажа, м. Репортаж, направен чрез фотографски снимки.
противоречив - противоречива, противоречиво, мн. противоречиви, прил. Който съдържа или изразява противоречие ( в 1 и 3 знач.). Противоречиви въз...
противоречие - мн. противоречия, ср. 1. Несъвместимост, несъгласуваност в мисли, изказвания, постъпки. Противоречие в изказванията им. 2. Мисъл, ...
теоретически - теоретическа, теоретическо, мн. теоретически, прил. Теоретичен. // нареч. теоретически.
удовлетворен - удовлетворена, удовлетворено, мн. удовлетворени, прил. Който е получил удовлетворение. Искането ми е удовлетворено. // същ. удовле...
фоторепортер - мн. фоторепортери, м. Репортер, който илюстрира събитията с фотографски снимки.
компенсаторен - компенсаторна, компенсаторно, мн. компенсаторни, прил. Който е приспособителен, компенсационен. Компенсаторен механизъм.
корепетиторка - мн. корепетиторки, ж. Жена корепетитор. Корепетиторка на голям хор.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: