Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

del - Намерени са 139 думи от търсенето
робовладелец - мн. робовладелци, м. Богат човек, собственик на роби в ранното класово общество. // прил. робовладелски, робовладелска, робовладел...
предопределя - предопределиш, мин. св. предопределих, мин. прич. предопределил, св. — вж. предопределям.
каменоделство - само ед. Обработване на камък.
определителен - определителна, определително, мн. определителни, прил. Който служи за определение или съдържа определение. • Определителен член. С...
подразделение - мн. подразделения, ср. 1. Йерархически зависим елемент на цялото. 2. Организационна или стопанска единица в състава на по-голяма ч...
развиделее се - мин. св. развиделя се, мин. прич. развиделяло се, св. — вж. развиделява се.
разпределение - мн. разпределения, ср. 1. Разпределяне. Разпределение на помощи. 2. Начин на разпределяне. 3. Програма, план за бъдеща работа с ра...
разпределител - разпределителят, разпределителя, мн. разпределители, (два) разпределителя, м. 1. Приспособление към машина, което служи за разпред...
членоразделен - членоразделна, членоразделно, мн. членоразделни, прил. Който отчетливо се разделя на части. Членоразделна реч. // нареч. членоразд...
предопределен - предопределена, предопределено, мн. предопределени, прил. Предварително определен; предназначен.
предопределям - предопределяш, несв. и предопределя, св.; какво. Предварително определям.
делтапланерист - мн. делтапланеристи, м. Лице, което лети с делтаплан.
развиделява се - несв. и развиделее се, св.; безл. Започва постепенно да става видело, да се вижда сутрин; разсъмва се.
делтапланеризъм - само ед. Вид спорт, свързан с умението за управление на делтаплан.
неопределителен - неопределителна, неопределително, мн. неопределителни, прил. Спец. Който изразява или съдържа неопределеност. Неопределйтелни мест...
самоопределя се - самоопределиш се, мин. св. самоопределих се, мин. прич. самоопределил се, св. — вж. самоопределям се.
предопределение - само ед. Това, което е предварително определено от висши сили да стане в живота на един човек.
делопроизводство - само ед. Деловодство (в 1 знач.).
самоопределям се - самоопределяш се, несв. и самоопределя се, св. Определям се сам по отношение на националност, религия, обществено положение и др. ...
страници: 1 2 3 4 5 6 7
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: