Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

br - Намерени са 483 думи от търсенето
бройка - мн. бройки.Една единица от определено количество еднородни единици.
брокат - само ед.Вид тежък копринен плат със златни или сребърни нишки.
брошка - мн. брошки.Женско украшение, на чиято задна страна има игла за прикрепване към дрехата.
бръкна - бръкнеш, бръкнах, бръкнал- вж. бръквам.
бръмна - бръмнеш, бръмнах, бръмнал.- вж. бръмвам.
бръмча - бръмчиш, бръмчах, бръмчал.1. За насекомо, машина, уред - издавам характерен трептящ звук.2. Прен. За множество от хора - шумим, го...
брънка - мн. брънки.1. Метално колелце, халка.2. Прен. Съставна част.
бръсна - бръснеш, бръснах, бръснал.- вж. бръсвам.
бръчка - мн. бръчки.Гънка по кожата на лицето, шията, ръцете.
браман - (санскр. brahmana)Член на най-висшата каста в Индия - жреческата.
Брахма - (санскр. собств. Brahma)Рел. В индуизма - първият от тримуртите, аспектът на бог като Творец.
зубрач - мн. зубрачи, м. Разг. Пренебр. Ученик или студент, който зубри. // прил. зубрачески, зубраческа, зубраческо, мн. зубрачески.
избран - избрана, избрано, мн. избрани, прил. 1. Когото са избрали (в 1, 2 и 3 знач.). 2. Който се отделя, който превъзхожда другите; отбра...
брътвя - брътвиш, брътвих, брътвил.Говоря неясно, неразбрано; дърдоря, дрънкам, плещя.// същ. брътвене.
бъбрек - мн. бъбреци, (два) бъбрека.Вътрешен чифтен орган, чрез който се отделя урината от кръвта.// прил. бъбречен.
бъбрив - бъбрива, бъбриво, мн. бъбриви.Който обича много да говори; словоохотлив, приказлив.
събрат - мн. събратя, м. Човек, който споделя идеите, интересите, начина на живот на друг човек.
бретон - мн. бретони, (два) бретона.Коса спусната върху челото, подрязана в права линия.
брокер - мн. брокери.Посредник на търговски сделки; борсов посредник.// прил. брокерски.
бронхи - ед. бронх.Разклонения на дихателната тръба, по които се отвежда въздух в белите дробове.// прил. бронхиален.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: