Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

br - Намерени са 483 думи от търсенето
кръгообразен - кръгообразна, кръгообразно, мн. кръгообразни, прил. Който има форма на кръг или се движи като в кръг. Кръгообразно движение. Кръго...
разбръмча се - разбръмчиш се, мин. св. разбръмчах се, мин. прич. разбръмчал се, св. — вж. разбръмчавам се.
добродетелен - добродетелна, добродетелно, мн. добродетелни, прил. Който се характеризира с много добродетели, с висока нравственост. Добродетелн...
изпозабравям - изпозабравяш, несв. и изпозабравя, св.; кого/какво. Забравям почти всичко или почти всички.
отбранителен - отбранителна, отбранително, мн. отбранителни, прил. Който се използва за отбрана, служи за отбрана. Отбранителни действия.
полуфабрикат - мн. полуфабрикати, (два) полуфабриката, м. Полуготово хранително изделие, което подлежи на по-нататъшна обработка.
побратимя се - побратимиш се, мин. св. побратимих се, мин. прич. побратимил се, св. — вж. побратимявам се.
преброителка - мн. преброителки, ж. Жена преброител.
пренебрегвам - пренебрегваш, несв. и пренебрегна, св.; какво/ кого. Проявявам пренебрежение. Пренебрегвам съвет. Пренебрегвам приятеля си.
преображение - мн. преображения, ср. 1. Промяна на образа, на външния вид. 2. Християнски празник — 6 август.
преобразувам - преобразуваш, несв.; какво. Правя преобразование; реформирам.
преобразявам - преобразяваш, несв. и преобразя, св. 1. Какво. Изменям, променям облика, придавам друг вид, като че е нещо ново и различно. Преобр...
разбраздявам - разбраздяваш, несв. и разбраздя, св.; какво. Правя на бразди, на лехи.
разнообразен - разнообразна, разнообразно, мн. разнообразни, прил. 1. Който е различен по образ, по външна или по вътрешна характеристика. Разноо...
сребристобял - сребристобяла, сребристобяло, мн. сребристобели, прил. Който има бляскав, искрометен бял цвят.
звездообразен - звездообразна, звездообразно, мн. звездообразни, прил. Звездовиден.
добросъвестен - добросъвестна, добросъвестно. мн. добросъвестни, прил. 1. Който проявява съвестта си при изпълнение на някаква работа или на задъл...
добросърдечен - добросърдечна, добросърдечно, мн. добросърдечни, прил. 1. Който се характеризира с добро сърце, с любов към хората; добродушен. До...
добросърдечие - само ед. Добросърдечност, добродушие.
кръстообразен - кръстообразна, кръстообразно, мн. кръстообразни, прил. Който има вид или форма на кръст.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: