Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

-----а- - Намерени са 1078 думи от търсенето
амбалаж - само ед.Материал за опаковка. Стъклен амбалаж.// прил. амбалажен, амбалажна, амбалажно, мн. амбалажни. Амбалажна хартия.
авантаж - Благоприятно положение което дава преднина, предимство.
автокар - мн. автокари, (два) автокара.Малка товарна кола за обслужване на цехове, гари и др.
автомат - мн. автомати, (два) автомата.1. Устройство или механизъм, които изпълняват многократно една и съща работа без посредствено участие...
агрегат - мн. агрегати, (два) агрегата.Няколко разнотипни машини или устройства, съединени в едно цяло за съвместна работа. Доилен агрегат./...
агреман - Официално дадено съгласие на една държава да приеме като дипломатически представител лице, предложено от друга държава.
адвокат - мн. адвокати.1. Юрист, чиято професия е да бъде защитник на страна в съдебен процес или да дава консултации по юридически въпроси....
адмирал - мн. адмирали.Висше звание в командния състав на военноморските сили и лице, което има това звание. // прил. адмиралски, адмиралска...
адресат - мн. адресати.Лице, до което се адресира; получател.
акробат - мн. акробати.Цирков артист или спортист, който се занимава с акробатика.
алманах - мн. алманаси, (два) алманаха.1. Непериодичен литературен сборник с произведения от различни автори.2. Ежегоден справочник със свед...
амбреаж - мн. амбреажи, (два) амбреажа.Механизъм, който позволява да се придвижва машина, като я свързва с мотора на превозното средство; съ...
антураж - само ед.Приближени доверени лица, които са постоянно около някого.
аптекар - аптекарят, аптекаря, мн. аптекари.Лице което работи в аптека; фармацевт.// прил. аптекарски.
аркадаш - мн. аркадаши.Остар. Разг. Другар, побратим.
армаган - мн. армагани, (два) армагана.Остар. Подарък, донесен от човек, който се връща от далечно пътуване.
армирам - армираш.1. В строителството - монтирам арматура.2. Заякчавам, укрепвам предмет, материал, конструкция с елементи (напр. метал) от ...
арсенал - мн. арсенали, (два) арсенала.1. Склад и/или фабрика за оръжие и муниции.2. Прен. Сбор, запас от средства за побеждаване.
артисам - артисаш. - вж. артисвам.
архивар - архиварят, архиваря, мн. архивари.Служител, който завежда архива в едно учреждение.// прил. архиварски.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: