Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

----ч-- - Намерени са 160 думи от търсенето
засичам - засичаш, несв. и засека, св. 1. Правя засечка. 2. Спец. Откривам (с помощта на уред) местоположението на точка чрез пресичане на п...
задочен - задочна, задочно, мн. задочни, прил. 1. Който става в отсъствие на лицето, с което е свързан. Задочни съвети. Задочна присъда. 2. ...
закачам - закачаш, несв. закача, св.; какво. 1. Поставям някъде да виси. Закачих си палтото на закачалката. 2. Прикрепям към нещо. Закачих к...
закачка - мн. закачки, ж. Шега, задяване. • Имам закачка (с някого). Имам приятелски, интимни отношения.
заничам - заничаш, несв. и заникна, св. Разг. Вглеждам се; заглеждам се, за да видя или забележа нещо. Заничаха по ъглите, но не го намериха...
запичам - запичаш, несв. и запека, св.; какво. Пека малко нещо готово, само по повърхността. Пиците се продават готови, само да се запекат с...
започна - започнеш, мин. св. започнах, мин. прич. започнал, св. — вж. започвам.
заричам - заричаш, несв. и зарека, св.; кого. Заклевам да не върши нещо. Заричам тс да не ходиш там. — заричам се/зарека се. Обещавам пред с...
заръчам - заръчаш, св. — вж. заръчвам.
засечка - мн. засечки, ж. 1. Запъване на огнестрелно оръжие при опит за изстрел, спиране на машина поради повреда; заяждане. Реши да стреля,...
затичам - затичаш, несв. и затека, св. Започвам да тека, потичам. По улиците затекоха води.
играчка - мн. играчки, ж. Жена играч.
звънчев - звънчева, звънчево, мн. звънчеви, прил. 1. Който е свързан със звънец (във 2 знач.). Звънчева инсталация. 2. Който се отнася до се...
измъчен - измъчена, измъчено, мн. измъчени, прил. 1. Който е понасял мъки, трудности. Тя е измъчена от неговия характер. 2. Който изглежда и...
кърмчия - мн. кърмчии, м. Кормчия.
мъничък - мъничка, мъничко, мн. мънички, прил. Много малък, твърде дребен. Мънички пръстчета на бебе.
наръчен - наръчна, наръчно, мн. наръчни, прил. Който се намира на разположение, под ръка. Наръчни материали.
поръчам - поръчаш, св. — вж. поръчвам.
поръчка - мн. поръчки, ж. 1. Само ед. Поръчване. По поръчка. Правя поръчка. 2. Това, което е поръчано, обикн. като конкретен предмет. Поръчк...
самичък - самичка, самичко, мн. самички, прил. Разг. Сам. • Сам-самичък. Съвсем сам.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: