Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

----ч-- - Намерени са 160 думи от търсенето
поручик - мн. поручици, м. Истор. Офицерски чин, равен на старши лейтенант.
поточен - поточна, поточно, мн. поточни, прил. Който наподобява поток. Поточна линия. // същ. поточност, поточността, ж.
човечен - човечна, човечно, мн. човечни, прил. Който проявява отзивчивост, състрадателност; човеколюбив, хуманен, милостив. // нареч. човечн...
кубичен - кубична, кубично, мн. кубични, прил. 1. Който има формата на куб. Кубично тяло. 2. Разг. Кубически.
пушечен - пушечна, пушечно, мн. пушечни, прил. 1. Който е резултат от действието на пушка. Пушечен изстрел. 2. Който е предназначен за пушка...
увлечен - увлечена, увлечено, мн. увлечени, прил. 1. Пристрастен, погълнат от нещо. Увлечен по музиката. 2. Силно влюбен. Увлечен по нея. Ув...
величие - мн. величия.1. Само ед. Наличие на качества, които внушават преклонение, уважение.2. Ирон. Издигнат в обществото човек.
глетчер - мн. глетчери, (два) глетчера, м.Ледник във висока планина или полярна област.
джебчия - мн. джебчии, м. Уличен крадец на дребни вещи, обикн. пари.
извечен - извечна, извечно, мн. извечни, прил. Вечен от край време. Извечен стремеж. Извечна вражда.
излечим - излечима, излечимо, мн. излечими, прил. Който може да се излекува. Излечима болест.
изпечен - изпечена, изпечено, мн. изпечени, прил. 1. Който е приготвен чрез печене; опечен. Баницата е вече изпечена. 2. Който е физически и...
изричен - изрична, изрично, мн. изрични, прил. Който е казан безусловно, специално, категорично. Има изрична заповед.
себичен - себична, себично, мн. себични, прил. Който обича само себе си; егоистичен. // нареч. себично. // същ. себичност, себичността, ж.
типичен - типична, типично, мн. типични, прил. 1. Който е присъщ на даден тип. Типични черти. Типичен характер. 2. Който притежава в най-чис...
химичен - химична, химично, мн. химични, прил. Химически.
циничен - цинична, цинично, мн. цинични, прил. 1. Който проявява цинизъм, безсрамен. 2. Който съдържа цинизъм. // нареч. цинично. // същ. ци...
ямбичен - ямбична, ямбично, мн. ямбични, прил. Който е написан в стихотворна стъпка ямб.
влюбчив - влюбчива, влюбчиво, мн. влюбчиви, прил.Който се влюбва лесно. Влюбчива натура.// същ. влюбчивост, влюбчивостта, ж.
стипчив - стипчива, стипчиво, мн. стипчиви, прил. Който има вкус на стипца; тръпчив. Стипчива дюля. // същ. стипчивост, стипчивостта, ж.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: