Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

----у-- - Намерени са 126 думи от търсенето
заслуга - мн. заслуги, ж. Действие, с което дадено лице е допринесло за нещо, което има добри резултати. Има заслуги за създаване на универс...
заслужа - заслужиш, мин. св. заслужих, мин. прич. заслужил, св. — вж. заслугувам.
засмуча - засмучеш, мин. св. засмуках, мин. прич. засмукал, св. — вж. засмуквам.
захлупя - захлупиш, мин. св. захлупих, мин. прич. захлупил, св. — вж. захлупвам.
иззвуча - иззвучиш, мин. св. иззвучах, мин. прич. иззвучал, св. — вж. иззвучавам.
възбудя - възбудиш, мин. св. възбудих, мин.прич. възбудил, св.— вж. възбуждам.
възмутя - възмутиш, мин. се. възмутих, мин. прич. възмутил, св.— еж. възмущавам.
пърцуца - само ед. Разг. Вид слаба ракия.
съпруга - мн. съпруги, ж. Жена по отношение на мъжа, с когото е в брак.
съкруша - съкрушиш, мин. св. съкруших, мин. прич. съкрушил, св. — вж. съкрушавам.
търбуша - търбушиш, мин. св. търбуших , мин. прич. търбушил , несв. 1. Разпарям корема на човек или животно. 2. Прен. Разг. Изваждам дръжкат...
тътрузя - тътрузиш, мин. св. тътрузих, мин. прич. тътрузил, несв. Разг. Влача с усилие, мъкна. Едва тътрузеше краката си от умора. Тътрузя т...
фъртуна - мн. фъртуни, ж. Снежна буря, придружена с вятър; виелица.
цървули - цървул, м. Вид меки обувки от кожа, която се прикрепва към краката с дълги връзки.
виртуоз - мн. виртуози, м.1. Изтъкнат музикант, който владее до съвършенство техниката на свирене.2. Прен. Изобщо майстор, който е опитен, у...
влечуго - влечуги, ср.1. Гръбначно животно, кето влачи тялото си при движение, без крака или с къси крака и с люспесто тяло.2. Прен. Пренебр...
контузя - контузиш, мин. св. контузих, мин. прич. контузил, св. - вж. контузвам.
конкурс - мн. конкурси, (два) конкурса, м. 1. Състезателен изпит в учебно или научно заведение за определяне на най-подготвените между канди...
консулт - мн. консулти, (два) консулта, м. Спец. Преглед и съвещание на няколко лекари специалисти за сложно и тежко положение на болен. Сви...
конфузя - конфузиш, мин. св. конфузих, мин. прич. конфузил, несв. Разг. Карам се остро, мъмря, ругая, поставям в неудобно положение. Баща и ...
страници: 1 2 3 4 5 6 7
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: