Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

----о- - Намерени са 326 думи от търсенето
загноя - загноиш, мин. св. загноих, мин. прич. загноил, св. — вж. загноявам.
заслон - мн. заслони, ср. 1. Само ед. Място, което може да предпазва от дъжд, вятър, куршуми и др.; прикритие. Един ров му послужи като зас...
застой - застоят, застоя, мн. застои, (два) застоя, м. 1. Задържане, спиране на движение или дейност за известно време. Заради стачката дви...
злато- - Първа съставна част на думи, означаваща като злато, от злато, злато, напр. златокрил, златолюспест, златорог, златоносен, златодоб...
бълвоч - мн. бълвочи.1. Само ед. Това, което е повърнато.2. Прен. Пренебр. Обикн. мн. Грубости, обиди, клевети.
възбог - нареч.Остар. Нависоко.
възлов - възлова, възлово, мн. възлови.1. Който се отнася до възел.2. Прен. Главен, централен, основен. Възлов проблем.
възход - само ед.Непрекъснато развитие напред, подем. Той е във възход.
въпрос - мн. въпроси, (два) въпроса, м.1. Питане, което изисква отговор. Имам два въпроса. Кой ще отговори на въпроса?2. Предмет на разгово...
вързоп - вързопи, (два) вързопа, м.Предмети, неща, увити и завързани заедно в платно.// същ. умал. вързопче.
въртоп - въртопи, (два) въртопа, м.Водовъртеж.
гърбом - нареч.1. С гръб към някого или нещо.2. По гръб, с лице нагоре; възнак.
дълбок - дълбока, дълбоко, мн. дълбоки, прил. 1. Който има голяма дълбочина (в 1 знач.). Дълбок кладенец. Дълбока дупка. Дълбока пещера. Дъ...
дълго- - Първа съставна част на сложни думи със значение дълъг, дълго, напр. дългокрак, дългокос, дългоочакван, дълговременен и др.
жълто- - Първа съставна част на сложни думи със значение жълт, напр. жълто-зелен, жълто-бял.
зърно- - Първа съставна част на сложни думи, означаваща който се отнася до зърно, напр. зърнодобив, зърносушилка, зърнохранилище и др.
кръво- - Първа съставна част на сложни думи със значение който се отнася до кръв, напр. кръводарител, кръвожаден, кръвопиец, кръвопускане, ...
кръгов - кръгова, кръгово, мн. кръгови, прил. Който се извършва в кръг. Кръгово движение. Кръгово състезание. Кръгово развитие.
кръгом - нареч. 1. В полукръг около собствената си ос. Обръщам се кръгом. 2. Военна команда за обръщане в противоположната посока.
кръжок - мн. кръжоци, (два) кръжока, м. Група лица с обши интереси, организирани за съвместни занятия. Драматичен кръжок. Кръжок по рисуван...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: