Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

----о- - Намерени са 326 думи от търсенето
сговор - само ед. 1. Наличие на добри отношения и разбирателство между хора. 2. Групировка, образувана след преговори.
секвоя - мн. секвои, ж. Вечно зелено, еднодомно иглолистно дърво, живеещо до 2000 години, считано за най-високото дърво в света в наши дни.
сектор - мн. сектори, (два) сектора, м. 1. Спец. В геометрията — част от кръг, ограничена от два радиуса и заключената между тях дъга. 2. Ч...
сеньор - мн. сеньори, м. 1. Истор. През феодализма — собственик на голяма територия с обработваема земя. 2. В Испания — господин.
символ - мн. символи, (два) символа, м, Това, което служи за условен знак при обозначаването или възприемането на обект, идея, религиозна п...
скопос - м. и ж., само ед. Разг. Умение да се свърши дадена работа добре; майсторлък. // прил. скопосен, скопосна, скопосно, мн. скопосни.
слепок - мн. слепоци, (два) слепока, м. Змиеподобно неотровно влечуго.
словом - нареч. Изразен с думи. Пиша сумата словом. • Цифром и словом. Абсолютно точно. Останах с пет лева цифром и словом.
совхоз - мн. совхози, (два) совхоза, м. Истор. Едро държавно предприятие на социалистическото селско стопанство в бившия Съветски съюз.
сортов - сортова, сортово, мн. сортови, прил. Който е от добър сорт; висококачествен. Сортови семена.
способ - мн. способи, (два) способа, м. Остар. Начин на действие, на осъществяване; прийом, маниер, метод, похват, начин. Използваме елемен...
стобор - мн. стобори, (два) стобора, м. Разг. Дъсчена ограда на къща, двор и др. Прескочих стобора.
стоног - стонога, стоного, мн. стоноги, прил. Който има сто крака.
тефлон - само ед. 1. Еластичен материал, който има изолационни свойства и се използва при изработване на домакински съдове. 2. Домакински с...
тропот - само ед. Еднообразен шум, произвеждан при движение. Тропот на конски копита.
термо- - Първа съставна част на сложни думи със значение който се отнася до топлина или до температура, напр. термобатерия, термовулканизат...
термос - мн. термоси, (два) термоса, м. Специално пригоден съд за поддържане на температурата на поставените в него течности или храни. Дву...
толкоз - показ. мест. Разг. Толкова.
тормоз - само ед. Измъчване, потискане. Морален тормоз. Налагам тормоз.
трезор - мн. трезбри, (два) трезбра, м. 1. Банково хранилище за ценности. 2. Ценност, съкровище.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: