Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

----о- - Намерени са 326 думи от търсенето
абанос - само ед. Тропическо дърво с твърда черна дървесина, от която се изработват мебели, сувенири.
актьор - мн. актьори.Артист.
амплоа - само ед.1. Кръг от роли, които подхождат за определен артист и в които той изявява най пълно своите професионални качаства.2. Вид...
аналог - мн. аналози, (два) аналога.Предмет или явление, които са сходни, подобни на друг предмет или явление.
анасон - само ед.Тревисто растение, чиито силно миришещи семена се използват в медицината или за подправка на ястия, ракия и др.//прил. ана...
анатом - мн. анатоми, (два) анатома.Специалист по анатомия.
ацетон - Безцветна лекоподвижна и леснозапалима течност, която се употребява като разтворител на смоли, лакове и др.// прил. ацетонов.
адамов - (по евр. собств. Adam 'Адам')Който се отнася до Адам - първия човек според Библията.адамова глава:а) изображение на чере...
Албион - (англ. Albion от лат. Albion)Старо име на Англия.
амфион - (по амфи- + йон)Физ. Йон, натоварен с един положителен и един отрицателен заряд.
анблок - (фр. en bloc)Вкупом, наведнъж, заедно.
Аполон - (от гр. собств. Apollon)1. В гръцката митология - бог на слънцето, красотата и изкуствата, възприет директно в древноримската мито...
артрок - (анг. art 'изкуство' + rock 'рок')Муз. Стил в съвременния рок, в който влизат елементи от класическата музика.
артшоу - (англ. art-show)Изложба, съпроводена с различни артистични прояви.
архео- - (по гр. archaios 'древен, стар')Първа съставна част на сложни думи със значение 'древен, стар, първоначален', ...
астро- - (по гр. astron 'звезда')Първа съставна част на сложни думи със значение 'звезден', напр. астрофизика.
Ахерон - (лат. Acheron от гр. Acheron)Мит. Река в подземното царство, през която Харон прекарвал душите на мъртвите.
ацетол - (фр. acetol по лат. acetum 'оцет' + -ол)Хим. Оцет, получен чрез дестилиране; аптекарски оцет.
балкон - мн. балкони, (два) балкона.1. Издадена от външната страна на сграда площадка, оградена с парапет.2. Етаж над партера в театър, кин...
балтон - мн. балтони, (два) балтона.Мъжко зимно палто.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: