Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

---н-- - Намерени са 228 думи от търсенето
аленея - аленееш, мин. св. аленях, мин. прич. аленял, несв.Аленея се. - аленея се. Изглеждам ален; изпъквам с аления си цвят.
абанос - само ед. Тропическо дърво с твърда черна дървесина, от която се изработват мебели, сувенири.
абонат - мн.абонати.Лице което прави или използва абонамент.
аванта - мн. аванти. Облага добита без труд и без заслуги.
агония - мн. агонии.Предсмъртно състояние на организма; предсмъртни страдания, мъки.
алинея - мн. алинеи.Част от параграф или член на закони или наредби, която започва на нов ред.
амоний - В химията - съединение на азот и водород като съставна част на различни соли.//прил.амониев, амониева, амониево, мн. амониеви.
амоняк - 1. В химията - лесноразтворим газ с остра миризма.2. В фармацевтикаката - воден разтвор на такъв газ.// прил. амонячен, амонячена,...
ананас - мн. ананаси, (два) ананаса.1. Тропическо растение с бодливи продълговати, прилични на огромни шишарки плодове, отвътре с жълт цвят...
аренда - мн. аренди.1. Отдаване на недвижим имот за временно ползване срещу наем.2. Самият наем, който се плаща за използването на наетия и...
агенда - (лат. agenda 'което трябва да се направи')Бележник за вписване на предстоящи задачи.
Адонис - (гр. собств. Adonis по финик. Adon 'бог на умиращата и възраждащата се растителност')1. Мит. Красив момък, обикнат от Аф...
адюнкт - (нем. Adjunkt по лат. adiunctus 'присъединен')1. Воен. Асистент във военно учебно заведение, който се готви за преподава...
алоним - (англ. allonym по гр. alios 'друг' + onyma 'име')Книж. Друго име на лице, географски обект и др., напр. Стара ...
аноним - (фр. апопуте по гр. апо-nymos 'без име' от ан- + onymos 'име') Изк.1. Автор, който не се подписва под произвед...
афинаж - (фр. affinage)Техн. Отделяне на благородни метали в чисто състояние.// Прил. афинажен.
афония - (нлат. aphonia по а- + гр. phone 'глас')Мед. 3агубa на гласа.
бланка - мн. бланки.Лист хартия на учреждение, специално подготвен за попълване, писане, кореспонденция.// прил. бланков, бланкова, бланков...
бленда - мн. бленди, ж.Преграда на обектив за намаляване на отвора, за да се подобри образът; диафрагма.
болнав - болнава, болнаво, мн. болнави.1. Който често боледува, който е с разклатено здраве; хронично болен.2. Леко болен, малко болен.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: