Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

--а------- - Намерени са 169 думи от търсенето
благословя - благословиш, мин. св. благослових, мин. прич. благословил, св.— вж. благославям.
блаженство - само ед.Пълно щастие, задоволство, наслада. Това ме изпълва с блаженство.
браздулица - мн. браздулици.Бразда (в 3 знач.).
бластомери - (по гр. blastos 'израстък' + meros ,'дял, част')Биол. Клетките, получени при деленето на оплоденото яйце при ж...
браманизъм - (по санскр. brahmana 'браман' + -изъм)Рел. Обществено-религиозна система в Индия, възникнала през X-IX в. пр. Хр. в замя...
брахицефал - (нлат. brachycephalus по гр. brachys 'къс' + kephale 'глава')Антроп. Кръглолик човек, т. е. чиято глава е с по...
вкаменя се - вкамениш се, мин. св. вкамених се, мин. прич. вкаменил се, св.— вж. вкаменявам се.
владетелка - мн. владетелки, ж.Жена владетел.
властвувам - властвуваш, несв.Властвам.
влачешката - нареч.Влачешком.
вразумявам - вразумяваш, несв. и вразумя, св.Убеждавам да се осъзнае, да стане разумен, да излезе от заблуждение.
граховиден - граховидна, граховидно, мн. граховидни, прил.Който има форма на грахово зърно.
главоболие - мн. главоболия, ср.1. Само ед. Болки в главата. Имам главоболие.2. Прен. Грижа, безпокойство, неприятност, тревога. Извинявайте за...
главозамая - главозамаеш, мин. св. главозамаях, мин. прич. главозамаял, св.— вж. главозамайвам.
главоломен - главоломна, главоломно, мн. главоломни, прил.1. Стремителен, бърз, опасен. Главоломно спускане.2. Сложен, труден, мъчен. Главоломн...
гламавщина - мн. гламавщини, ж. Разг. Пренебр.1. Качество или проява на гламав.2. Гламав човек. Ама че си гламавщина!
гравировка - мн. гравировки, ж.Рисунка и/или надпис върху метал, дърво, стъкло и под.// прил. гравировъчен, гравировъчна, гравировъчно, мн. гра...
гравитация - само ед.Спец. Във физиката — всеобщо свойство на материалните тела да се привличат взаимно.// прил. гравитационен, гравитационна, ...
гравитирам - гравитираш, несв. и св.; към какво/ към кого.Клоня, кръжа, в близост съм. По своите идейни убеждения те гравитират към центъра.
градинарка - мн. градинарки, ж.Жена градинар.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: