Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

--а------- - Намерени са 169 думи от търсенето
градобитен - градобитна, градобитно, мн. градобитни, прил.1. Който е бит от град.2. За време, период — през който бие град. Градобитен сезон.
градоносен - градоносна, градоносно, мн. градоносни, прил.За облак — който носи град. Градоносни облаци.
граматикар - граматикарят, граматикаря, мн. граматикари, м.Остар. Граматик (във 2 знач.).
грандиозен - грандиозна, грандиозно, мн. грандиозни, прил.Огромен, внушителен, величествен. Грандиозна сграда.// същ. грандиозност, грандиознос...
грандхотел - мн. грандхотели, (два) грандхотела, м.Хотел от много висока, екстра категория.
графология - само ед.1. Изучаване почерка на човека с цел да се разгадае характерът му.2. Спец. Сравнителен анализ на писмен текст с друг с цел...
графомания - само ед.Болезнено пристрастие към съчинителстване, писане и издаване на собствените писания у лица, лишени от писателски талант.
грануларен - (нлат. granulans по лат. granulum 'зрънце')Зърнест.
гранулатор - (фр. granulateur по нлат. granulum 'зрънце' + -тор)Техн. Машина за раздробяване на руди и камъни.
гранулация - (нлат. granulatio но лат. granulum 'зрънце')1. Техн. Раздробяване на ситни зрънца.2. Сгъстяване в гранули.З. Астрон. Зър...
дранголник - мн. дранголници, (два) дранголника, м. Разг. Пренебр. Затвор. Измъкнаха се от дранголника.
диабетичен - диабетична, диабетично, мн. диабетични, прил. Който се отнася до диабет или до диабетик. Диабетичен хляб.
диабетичка - мн. диабетички, ж. Жена диабетик.
диалектика - само ед. 1. Спец. Философска наука за всеобщите закони на развитието на природата, обществото и мисленето, която разкрива взаимнат...
диапозитив - мн. диапозитиви, (два) диапозитива, м. Фотографска снимка върху прозрачен материал, предназначена за възпроизвеждане на екран с по...
драгоманин - мн. драгомани, м. Драгоман.
драгоценен - драгоценна, драгоценно, мн. драгоценни, прил. Остар. Който е оценен високо, който има висока цена; скъпоценен, скъп. Драгоценни ка...
драматизъм - само ед. 1. Спец. Напрегнатост на действието, която се свързва с острия драматичен конфликт. 2. Прен. Напрегнатост до краен предел...
драматичен - драматична, драматично, мн. драматични, прил. 1. Който се отнася към драма (в 1 и 2 знач.). Драматичен театър. Драматична актриса....
драсканица - мн. драсканици, м. 1. Обикн. мн. Изписани, нарисувани неумело, небрежно знаци, рисунки. 2. Пренебр. Незначителна, несъвършена в съ...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: