Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

--а------- - Намерени са 169 думи от търсенето
драскотина - мн. драскотини, м. Следа от остър предмет върху повърхност. Масата е покрита с драскотини. Имам няколко драскотини по ръката.
евангелист - мн. евангелисти, м. 1. Всеки един от четиримата съставители на евангелието. 2. Лице, което изповядва евангелизма. // прил. евангел...
златарство - само ед. Занаят на златар.
златоносен - златоносна, златоносно, мн. златоносни, прил. 1. Който съдържа злато. Златоносен пясък. 2. Който е приходоносен. Това е златоносен...
знаменател - знаменателят, знаменателя, мн. знаменатели, (два) знаменателя, м. Спец. В математиката — делител в проста дроб. • Привеждам под об...
знаменосец - мн. знаменосци, м. 1. Човек, който носи знаме на военна единица (в церемония или на война). 2. Прен. Човек, който е водач, вдъхнов...
знахарство - само ед. Народно лечителство.
значителен - значителна, значително, мн. значителни, прил. 1. Който е с твърде големи размери, с голямо значение. Значителна сума. Значителна п...
значително - нареч. Твърде; в голяма степен. Напредвам значително.
класицизъм - само ед. Направление в литературата и изкуството през периода XVII — XIX в., което се характеризира с подражаване на античните обр...
краеъгълен - краеъгълна, краеъгълно, мн. краеъгълни, прил. • Краеъгълен камък. Основен, най-важен (въпрос, проблем и др.).
крайъгълен - крайъгълна, крайъгълно, мн. крайъгълни, прил. Краеъгълен.
опаковъчен - опаковъчна, опаковъчно, мн. опаковъчни, прил. 1. Който служи за опаковка. Опаковъчни материали. 2. В който се прави опаковка. Опак...
платонизъм - само ед. Спец. Философско учение, което противопоставя света на идеите на реалния свят.
планеризъм - само ед. Вид спорт — летене с планери.
правосъдие - само ед. 1. Дейност на съдебните органи, както и самите тези органи. Обръщам се към правосъдието. 2. Справедливост. Искам правосъд...
класовиден - класовидна, класовидно, мн. класовидни, прил. Който наподобява формата на клас (в 1 знач.).
коагулация - само ед. Спец. Процес, при който колоидалните частици се уедряват, слепват под въздействие на молекулните сили на сцепление; преси...
краесловен - краесловна, краесловно, мн. краесловни, прил. Спец. В езикознанието — с който завършва думата. Краесловна гласна.
младоженец - мн. младоженци, м. Човек, който сега се жени или малко след женитбата. // прил. младоженски, младоженска, младоженско, мн. младоже...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: