Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

------ - Намерени са 4467 думи от търсенето
випуск - мн. випуски, (два) випуска, м.Група от учащи се, които завършват или са завършили и също време, в една година.
вкусен - вкусна, вкусно, мн. вкусни, прил.Приятен на вкус. Вкусна ли е тортата?// нареч. вкусно.
гнусен - гнусна, гнусно, мн. гнусни, прил.Гаден, противен, отвратителен. Гнусна постъпка. Гнусна клевета.
глупец - мн. глупци, м.Остар. Глупак.// прил. глупешки, глупешка, глупешко, мн. глупешки.
гмурец - мн. гмурци, (два) гмуреца, м.1. Водоплаваща птица, особено по заблатените места, която ходи тромаво, лети трудно и се храни с риба...
грухтя - грухтиш, мин. св. грухтях, мин. прич. грухтял, несв.1. За свиня — издавам характерен звук.2. Прен. Пренебр. Издавам звуци, подобни...
гурбет - само ед.Работа в чужбина за печалба или препитание. Отивам на гурбет.
гушест - гушеста, гушесто, мн. гушести, прил.Който има голяма гуша (във 2 знач.).
гяурин - мн. гяури, м.Гяур.
глутен - (лат.gluten 'лепило')Хим. Жълтосиво хранително белтъчно вещество, което обуславя лепкавостта на тестото и е главна съста...
гулден - (нем. Gulden)1. Парична единица в Холандия.2. Ист. Златна или сребърна монета в Германия, Австрия, Унгария и др. от XIV до XIX в.
дежуря - дежуриш, мин. св. дежурих, мин. прич. дежурил, несв. 1. Изпълнявам дежурство. 2. Прен. Разг. Дълго време стоя при някого или нещо ...
джудже - мн. джуджета, ср. 1. Човек с много нисък ръст; пигмей, лилипут. 2. В народното творчество — дребно на ръст човекоподобно същество,...
диспут - мн. диспути, (два) диспута, м. Публичен спор по обществен или научен въпрос.
дружен - дружна, дружно, мн. дружни, прил. 1. Който се характеризира с единодушие и взаимно съгласие; задружен, единен. Дружен клас. Дружна...
дублет - мн. дублета, (два) дублета, м, 1. Спец. В езикознанието — всяка една от тъждествени по значение форми, приета в един език. 2. Втор...
звучен - звучна, звучно, мн. звучни, прил. 1. Който се състои от чисти и ясни звукове; приятен, звънък. Звучен глас. Звучно име. 2. Който и...
изжуля - изжулиш, мин. св. изжулих, мин. прич. изжулил, св. - вж. изжулвам.
изкупя - изкупиш, мин. св. изкупих, мин. прич. изкупил, св. - вж. изкупвам.
изнудя - изнудиш, мин. св. изнудих, мин. прич. изнудил, св. - вж. изнудвам.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: