Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

-д-- - Намерени са 24 думи от търсенето
адаш - мн. адаши.Съименник.
адет - мн. адети, (два) адета.1. Обичай, ред установен като норма в дадена среда или колектив.2. Навик, нрав на човек или животно.
адио - Разг. Сбогом.
едва - нареч. 1. С усилие, с мъка. Едва го домъкнах дотук. 2. В малка, слаба степен. Този текст едва се разчита. 3. В малко, недостатъчно...
вдън - предлог.За означаване на място или положение дълбоко навътре. Вдън горите. - Вдън земя. Разг. Надълбоко; неизвестно къде.
едър - едра, едро, мн. едри, прил. 1. Който има размери, значително по-големи от средните. Едър кон. Едра жена. Едри капки пот. Едри сълз...
одър - мн. одри, (два) одъра, м. Остар. 1. Широка дървена лавица, която служи за спане или седене. 2. Дървено легло. • На смъртен одър. П...
идол - мн. идоли, м. 1. Статуя на човек или на животно, на която езичниците се кланят като божество. 2. Човек, който е почитан, обожаван;...
одая - мн. одаи, ж. Остар. Стая.
одве - нареч. Разг. В два ката, двойно. Преви се одве от болка.
одол - само ед. Вода с ментово масло за изплакване и ароматизиране на устната кухина.
сдам - сдадеш, мин. св. сдадох, мин. прич. сдал, св. — вж. сдавам.
удар - мн. удари, (два) удара, м. 1. Силен тласък по някого или по нещо; сблъсък. Нанасям юмручен удар. Събори го с два удара. С два удар...
ядна - яднеш, мин. св. яднах, мин. прич. яднал, св. - вж. ядвам.
ядка - мн. ядки, ж. 1. Вътрешност на черупчест плод. Бадемова ядка. 2.Жлези в месо, които имат зърновидна форма. 3.Прен. Най-важното, същ...
ядро - мн. ядра, ср. 1. Най-важната част от растителна или животинска клетка. 2.Вътрешна, централна част на нещо. Земно ядро. Прен. Основ...
едем - само ед. Според Библията — земният рай.
един - една, едно, мн. едни, числ. 1. Числото 1. 2. Като неопр. член. За специфициране на определен предмет от говорещия като неопределен...
иден - идна, идно, мн. идни, прил. Който идва, следващ. Идни поколения.
идея - мн. идеи, ж. 1. Представа, отразяваща действителността в съзнанието на човека и изразяваща отношението му към обкръжаващия го свят...
страници: 1 2
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: