Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

--------------- - Намерени са 181 думи от търсенето
градоустройство - само ед.Дейност, свързана с планирането, изграждането и благоустройството на градове.// прил. градоустройствен, градоустройствена,...
диспансеризирам - диспансеризираш, несв. и св.; кого. Зачислявам на диспансеризация. Всички болни от диабет са диспансеризирани.
делтапланеризъм - само ед. Вид спорт, свързан с умението за управление на делтаплан.
демилитаризация - само ед. Политическа доктрина за ликвидиране на въоръжените сили и военното производство; разоръжаване.
демилитаризирам - демилитаризираш, несв. и св.; какво. Извършвам демилитаризация.
децентрализация - само ед. 1. Система на политическо управление, при която част от отговорностите и правата се прехвърлят на местните органи. 2. Изм...
децентрализирам - децентрализираш, несв. и св.; какво. Извършвам, провеждам децентрализация. Децентрализирам производството в малките населени места...
дисквалифицирам - дисквалифицираш, несв. и св.; кого. 1. Обявявам за неспособен да извършва някаква работа. 2. В спорта — лишавам от правото да учас...
диспансеризация - само ед. Системно медицинско наблюдение върху състоянието с лечебни или профилактични цели.
експериментатор - мн. експериментатори, м. Лице, което прави експеримент (в 1 знач.).
експериментирам - експериментираш, несв. и св. Правя, провеждам експерименти. // същ. експериментиране, ср. // експериментация, ж.
елементаризирам - елементаризираш, несв. и св.; какво. Правя да изглежда по-елементарен (в 1 знач.), отколкото е. Не елементаризирай нещата!
журналистически - журналистическа, журналистическо, мн. журналистически, прил. Който се отнася до журналист и журналистика. Журналистическо проучван...
забележителност - забележителността, мн. забележителности, ж. Обект в град, страна, който представлява интерес за посетители. Разглеждам забележител...
законодателство - само ед. Създаване, издаване, изменяне и отменяне на закони. Гражданско законодателство.
закононарушение - мн. закононарушения, ср. Нарушаване на законите (в 1 знач.).
законоположение - мн. законоположения, ср. Положение, пункт от закон.
законосъобразен - законосъобразна, законосъобразно, мн. законосъобразни, прил. Който е съобразен със закона, според закона. Законосъобразен живот. /...
зарзаватчийница - мн. зарзаватчийници, ж. Разг. Магазин за зеленчуци.
засвидетелствам - засвидетелстваш, несв. и св.; какво. 1. Официално потвърждавам, свидетелствам за нещо. Трябва да засвидетелстваш нейните думи. 2. ...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: