Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

--------------- - Намерени са 181 думи от търсенето
средношколничка - мн. средношколнички, ж. Средношколка.
страхопочитание - само ед. Голямо уважение, респект, благоговение, което граничи със страх; почтителен страх. Гледам със страхопочитание.
сурдопедагогика - само ед. Спец. Дял от дефектологията, който се занимава с обучението на глухонеми деца и на деца със слухови дефекти.
умиротворителка - мн. умиротворителки, ж. Тази, която умиротворява.
умопомрачителен - умопомрачителна, умопомрачително, мн. умопомрачителни, прил. Който довежда до умопомрачение — много силен, вълнуващ, шокиращ. Умоп...
универсализирам - универсализираш, несв. и св.; какво. Правя универсален. — универсализирам се. Ставам универсален. // същ. универсализиране, ср.
характеристичен - характеристична, характеристично, мн. характеристични, прил. Характерен. Характеристичен подход.
шарлатанствувам - шарлатанствуваш, несв. Разг. Шарлатанствам.
покровителствен - покровителствена, покровителствено, мн. покровителствени, прил. Който изразява покровителство; самоуверено-снизходителен. Покровит...
производственик - мн. производственици, м. Работник в материалното производство.
предопределение - само ед. Това, което е предварително определено от висши сили да стане в живота на един човек.
презвитерянство - само ед. Протестантско учение, което отрича властта на епископата и признава само свещениците.
прелюбодействие - мн. прелюбодействия, ср. Извънбрачно полово сношение.
пресконференция - мн. пресконференции, ж. Среща на представителите на печата с важни личности (в политиката, спорта, културата и др.), на която се д...
противодействие - мн. противодействия, ср. Действие, което е предизвикано от друго и е обратно на него по насоченост, та му пречи (да се развие или ...
свещенодействие - мн. свещенодействия, ср. 1. Акт на религиозен обред, богослужение. 2. Прен. Разг. Акт, извършван сериозно и тържествено, като свещ...
словотворчество - само ед. Създаване на нови думи. Словотворчеството на Вазов. Народно словотворчество. // прил. словотворчески, словотворческа, сло...
предупредителен - предупредителна, предупредително, мн. предупредителни, прил. Който предупреждава. Предупредителен сигнал. // същ. предупредителнос...
безперспективен - безперспективна, безперспективно, мн. безперспективни.Който е лишен от перспективи, от изгледи за добро бъдеще. Безперспективна ра...
пренебрежителен - пренебрежителна, пренебрежително, мн. пренебрежителни, прил. Който е изпълнен с пренебрежение. Пренебрежителен поглед. // същ. пре...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: