Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

--------------- - Намерени са 181 думи от търсенето
застрахователен - застрахователна, застрахователно, мн. застрахователни, прил. Който се отнася до застраховане. Застрахователно дружество. Застрахов...
звукоподражание - мн. звукоподражания. ср. 1.Ha-подобяване на звуци от природата със звукове на речта. 2. Спец. Междуметие, чрез което се наподобява...
изкристализирам - изкристализираш, несв. и св. 1. Успявам да кристализирам. 2. Разг. Премръзвам от студ. Тук ще изкристализираме.
възпроизводство - само ед.Спец. Процес на производство като източник на ново производство.
ексхибиционизъм - само ед. Спец. Полово извращение, при което болният показва половите си органи пред жени за възбуждане и изпитване на наслада.
жестокосърдечен - жестокосърдечна, жестокосърдечно, мн. жестокосърдечни, прил. Който е с жестоко сърце; безмилостен, безчовечен.
противовъздушен - противовъздушна, противовъздушно, мн. противовъздушни, прил. Който противодейства на нападение от въздуха. Противовъздушна отбрана...
парламентаризъм - само ед. Политическа система, в която управлението принадлежи на парламента.
професионализъм - само ед. 1. Превърнато в професия занимание с нещо. Професионализъм в спорта. 2. Висока степен на умение, която е присъща на профе...
пътешественичка - мн. пътешественички, ж. Пътешественица.
разбръмчавам се - разбръмчаваш се, несв. и разбръмча се, св. Започвам да бръмча все по-силно.
разкандърдисвам - разкандърдисваш, несв. и разкандърдисам, св.; кого. Разг. С думи карам някого да се откаже от нещо; разубеждавам.
разкахърявам се - разкахъряваш се, несв. и разкахъря се, св. Започвам да се кахъря.
растениевъдство - само ед. Подразделение в селското стопанство на една страна, което се занимава с отглеждане на растения.
самозалъгвам се - самозалъгваш се, несв. и самозалъжа се, св. Залъгвам себе си, заблуждавам се съзнателно по отношение на неприятна истина. Самозалъ...
самовъзпитам се - самовъзпиташ се, св. — вж. самовъзпитавам се.
самоиздържам се - самоиздържаш се, несв. 1. Живея на самоиздръжка. 2. За предприятие, учреждение — съществувам със собствени приходи.
самоотлъчвам се - самоотлъчваш се, несв. и самоотлъча се, св. Напускам без разрешение работа, служба, пост, казарма. // същ. самоотлъчване, ср.
сантиментализъм - само ед. 1. Спец. В литературата — направление, зародено през XVIII в. в Англия и Франция, което утвърждава чувствата над разума и...
сеитбообръщение - мн. сеитбообръщения, ср. Сеитбообращение.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: