Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

у---------- - Намерени са 43 думи от търсенето
управителка - мн. управителки, ж. Жена управител.
уравниловка - само ед. Необосновано механично изравняване, обикн. на доходи или качества на отделни лица. Действа принципът на уравниловката.
уравновесен - уравновесена, уравновесено, мн. уравновесени, прил. 1. Който е в равновесие. Силите са уравновесени. 2. Прен. Който е трезв, зрял,...
уранография - само ед. Описание на небесните тела.
урбанизация - само ед. Миграция на населението от селата в градовете, обусловена от социално-икономически условия.
урбанизирам - урбанизираш, несв. и св. 1. Кого/ какво. Подлагам на урбанизация. 2. Какво. Благоустроявам, цивилизовам. — урбанизирам се. Цивилиз...
урбулешката - — вж. урбулешки.
услаждам се - услаждаш се, несв. и усладя се, св.; на кого. Доставям наслада, удоволствие, задоволство, желание пак да изпитам. Печеното месо се...
усмихвам се - усмихваш се, несв. и усмихна се, св. 1. Разтеглям устните си в усмивка, засмивам се без глас. Усмихвам се на детето си. 2. Прен. С...
установявам - установяваш, несв. и установя, св.; какво. 1. Въвеждам, устройвам, утвърждавам. Установявам ред и законност. Установявам извънредн...
учителствам - учителстваш, несв. Работя като учител, практикувам учителство. Учителствах две години в родното си село.
уведомление - мн. уведомления, ср. Известие, съобщение, предизвестие. Получавам уведомление. Изпращам уведомление.
уволнителен - уволнителна, уволнително, мн. уволнителни, прил. Обикн. за документ — който е във връзка с уволнение. • Уволнителен билет. Остар. ...
угоднически - угодническа, угодническо, мн. угоднически, прил. 1. Който е присъщ на угодник. 2. Който изразява раболепие, угодничество. Угодниче...
удовлетворя - удовлетвориш, мин. св. удовлетворих, мин. прич. удовлетворил, св. — вж. удовлетворявам.
удоволствие - мн. удоволствия, ср. 1. Само ед. Приятно чувство, радост, наслаждение (от успех, преживяване, удовлетвореност и др.). 2. Развлечен...
умозрителен - умозрителна, умозрително, мн. умозрителни, прил. Който е основан на размишления, разсъждения, а не на опит. Умозрителен път на изу...
ученичество - само ед. Времето, през което човек е ученик, както и положението на ученик. Ученичеството е по-трудно от студентството.
учредителен - учредителна, учредително, мн. учредителни, прил. Който е свързан с основаването, учредяването на организация, предприятие и др.; о...
угнетителен - угнетителна, угнетително, мн. угнетителни, прил. Който предизвиква угнетеност, тягостност. Угнетителни мисли. Угнетителен разказ.
страници: 1 2 3
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: