Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

тър - Намерени са 183 думи от търсенето
търкулна - търкулнеш, мин. св. търкулнах, мин. прич. търкулнал, св. — вж. търкулвам.
търнокоп - мн. търнокопи, (два) търнокопа, м. Диал. Сечиво със заострен край за копаене на твърда или обрасла почва; кирка.
търпение - само ед. 1. Способност да се търпи. Имайте малко търпение. Губя търпение. 2. Настойчивост, упоритост при работа. С търпение и труд...
чартърен - чартърна, чартърно, мн. чартърни, прил. Който се извършва не по разписание, а по договор за определен ден и посока. Чартърен полет...
алабастър - само ед. Разновидност на гипса.// прил. алабастров, алабастрова, алабастрово, мн. алабастрови.
афтършейв - Одеколон за след бръснене.
алтиметър - (фр. altimetre по лат. alius 'висок' + -метър)Геод. Уред за измерване на височина.
барометър - мн. барометри, (два) барометъра.1. Уред за измерване на атмосферното налягане.2. Прен. Показател за някое измерение, за състояниет...
батиметър - (по гр. bathys 'дълбок' + -метър)Мор. Уред за измерване на морските дълбочини.
вахмистър - мн. вахмистри.Остар. Старшина в кавалерията.
декалитър - мн. декалитри, (два) декалитра, м. Мерна единица за вместимост, равна на десет литра.
децилитър - мн. децилитри, (два) децилитра, м. Единица за вместимост, равна на една десета част от литъра.
дециметър - мн. дециметри, (два) дециметра, м. Единица за дължина, равна на една десета част от метъра. // прил. дециметров, дециметрова, деци...
епицентър - мн. епицентрове, (два) епицентъра, м. 1. Спец. Област от повърхността на земята, която се намира над/под огнище на земетресение, я...
изтърквам - изтъркваш, несв. и изтъркам, св.; какво. Изтривам. — изтърквам се/изтъркам се. 1. Изтривам се, износвам се. 2. Прен. Разг. Престав...
изтърсвам - изтърсваш, несв. и изтърся, св.; какво. 1. Тръскам, за да падне нещо — прах и под.; тупам. Изтърсвам покривка. Изтърсвам одеяло. 2...
километър - мн. километри, (два) километра, м. Единица мярка за разстояние, равна на хиляда метра.
милиметър - мн. милиметри, (два) милиметра, ж. Хилядна част от метъра.
манометър - мн. манометри, (два) манометъра, м. Уред, измерващ налягането на газове или течности в затворено пространство.
настървен - настървена, настървено, мн. настървени, прил. Раздразнен, ожесточен.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: