Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

тър - Намерени са 183 думи от търсенето
търколя - търколиш, мин. св. търколих, мин. прич. търколил, св. — вж. търкалям.
търлъци - търлък, м. Диал. Терлици.
търтвам - търтваш, несв. и търтя, св. Разг. Спускам се, хуквам. Търти да бяга през гората. Тя търти след него.
уестърн - мн. уестърни, (два) уестърна, м. Каубойски игрален филм.
ватметър - (по ват + метър)Физ. Уред за измерване на мощността, консумирана на участък от електрическата верига.
диаметър - мн. диаметри, (два) диаметъра, м. 1. Отрязък от права линия, която минава през центъра на окръжност и свързва две точки от окръжно...
изтъркам - изтъркаш, св. - вж. изтърквам.
изтървам - изтърваш, несв. Разг. Изтървавам.
изтърсак - мн. изтърсаци, м. Разг. Последното от няколко деца в семейството.
кадастър - мн. кадастри, (два) кадастъра, м. Спец. План и оценка на земята и местата в едно селище. • Воден кадастър. Сведения за водните обе...
компютър - мн. компютри, (два) компютъра, м. Електронноизчислителна машина с възможности да извършва с голяма скорост сложни математически и ...
магистър - мн. магистри, м. 1. Научна степен, давана в някои страни след завършване на обучението и защита на дипломна работа. 2. Лице, което...
министър - мн. министри, м. Член на правителство, който управлява министерство (в 1 знач.). Министър на външните работи. • Министър без портф...
натъркам - натъркаш, св. - вж. натърквам.
настървя - настървиш, мин. св. настървих, мин. прич. настървил, св. — вж. настървявам.
настържа - настържеш, мин. св. настъргах, мин. прич. настъргал, св. — вж. настъргвам.
натъртен - натъртена, натъртено, мн. натъртени, прил. 1. Който е пострадал от натъртване. Натъртени плодове. 2. Прен. На който се набляга. //...
нетърпим - нетърпима, нетърпимо, мн. нетърпими, прил. Който не може да бъде търпян; непоносим. Нетърпим човек. Нетърпима болка. // същ. нетър...
отърквам - отъркваш, несв. и отъркам, св.; какво/кого. 1. С търкане почиствам. 2. С търкане допирам до нещо. Отърка гърба си о стената. - отъ...
оркестър - мн. оркестри, (два) оркестъра, м. 1. Група музиканти, които заедно изпълняват музикално произведение. Пухов оркестър. 2. Място в т...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: