Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

тър - Намерени са 183 думи от търсенето
търтей - търтеят, търтея, мн. търтей, (два) търтея, м. 1. Мъжка пчела, която не събира мед. 2. Прен. Пренебр. Човек, който живее от чужд тр...
филтър - мн. филтри, (два) филтъра, м. 1. Прибор, устройство и др. за пречистване на течности, газове и др. 2. Помещение в болнично заведен...
център - мн. центрове, (два) центъра, м. 1. Точка, която е еднаквоотдалечена от всички точки на окръжност или кълбо. 2. Средна част на нещо...
арбитър - мн. арбитри.1. Специално избрано лице за разрешаване на спорни въпроси; посредник.2. Длъжностно лице, което разрешава имуществени ...
дотърча - дотърчиш, мин. св. дотърчах, мин. прич. дотърчал, св. — вж. дотърчавам.
диоптър - мн. диоптри, (два) диоптъра, м. Единица за измерване на пречупвателната сила на оптическо стъкло.
изтърва - изтървеш, мин. св. изтървах, мин. прич. изтървал, св. — вж. изтървавам.
изтърпя - изтърпиш, мин. св. изтърпях, мин. прич. изтърпял, св. — вж. изтърпявам.
изтърся - изтърсиш, мин. св. изтърсих, мин. прич. изтърсил, св. — вж. изтърсвам.
катетър - мн. катетри, (два) катетъра, м. Спец. В медицината — тръбичка, която се поставя в кух орган или канал на организма с лечебна цел. ...
натъртя - натъртиш, мин. св. натъртих, мин. прич. натъртил, св. — вж. натъртвам.
отъркам - отъркаш, св. — вж. отърквам.
потърся - потърсиш, мин. св. потърсих, мин. прич. потърсил, св. — вж. потърсвам.
пюпитър - мн. пюпитри, (два) пюпитъра, м. Наклонена поставка за книги, ноти и др.
скиптър - мн. скиптри, (два) скиптъра, м. Царски жезъл, който е и символ на царската власт.
спектър - мн. спектри, (два) спектъра, м. 1. Спец. Във физиката — съвкупност от елементарни лъчения, подредени по дължината на вълната, полу...
стършел - мн. стършели, (два) стършела, м. Едро жилещо насекомо, подобно на оса, с опасна отрова. // прил. стършелов, стършелова, стършелово...
търбуша - търбушиш, мин. св. търбуших , мин. прич. търбушил , несв. 1. Разпарям корема на човек или животно. 2. Прен. Разг. Изваждам дръжкат...
тържище - мн. тържища, ср. Място, определено за търгуване; базар.
търкало - мн. търкала, ср. Разг. Колело, кръг. • На търкала (краставици). Разг. Глупости, неверни неща.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: