Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

с---н-- - Намерени са 35 думи от търсенето
спътник - мн. спътници, м. 1. Човек, който придружава някого при пътуване или пътува заедно с него. Спътникът ми се оказа интересен човек. 2...
съсънка - мн. съсънки, ж. Пролетно горско цвете с бели цветове.
съюзник - мн. съюзници, (два) съюзника, м. Този, който се намира в съюз (в 1 и 2 знач.) с някого и действа в съгласие с него. Търсеше съюзни...
стиснат - стисната, стиснато, мн. стиснати, прил. Който се стиска (в 3 знач.), който проявява скъперничество. Стиснат човек. // същ. стиснат...
странен - странна, странно, мн. странни, прил. Който не е обикновен; чуден, необичаен, особен. Странен човек. Странни неща стават. // нареч....
салонен - салонна, салонно, мн. салонни, прил. 1. Който се отнася до салон. 2. Прен. Ирон. Изтънчен, предвзет. Салонен кавалер. Салонни мани...
сапунен - сапунена, сапунено, мн. сапунени, прил. Който се отнася до сапун. Сапунена пяна. • Сапунен мехур. 1. Мехур с въздух от сапунена пя...
седянка - мн. седенки, ж. Истор. Вечерно събиране на момци и моми в миналото, на което се работи и се избират бъдещите съпруги.
секунда - мн. секунди, ж. 1. Единица за време, равна на 1 /60 част от минутата. 2. Прен. Много кратко време; миг, момент. След секунда се вр...
селянка - мн. селянки, ж. Жителка на село.
семенар - семенарят, семенаря, мн. семенари, м. Човек, който се занимава с производство на семена.
семинар - мн. семинари, (два) семинара, м. 1. Групови практически занятия под ръководството на преподавател (предимно във висше учебно завед...
сиренар - сиренарят, сиренаря, мн. сиренари, м. 1. Човек, който произвежда сирене. 2. Разг. Човек, който много обича да яде сирене. // прил....
скланям - скланяш, несв. и склоня, св. 1. Какво. Навеждам, наклонявам, превивам. Скланям дървото да откъсна ябълката. 2. Прен. Кого. Успявам...
соленка - мн. соленки, ж. Тестено изделие, обикн. с форма на пръчица, със солен вкус. Пакетче соленки. Домашни соленки.
стачник - мн. стачници, м. Човек, който стачкува.
стринка - мн. стринки, ж. Стрина. // прил. стринкин, стринкина, стринкино, мн. стринкини.
сборник - мн. сборници, (два) сборника, м. Книга, съставена от отделни художествени или научни съчинения, задачи, закони и др. Научен сборни...
сводник - мн. сводници, м. Лице, което се занимава със сводничество; сутеньор.
синоним - мн. синоними, (два) синонима, м. 1. Спец. Дума, която е близка по значение, но различна по звуков състав с друга дума. Образни син...
страници: 1 2
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: